Start REFERENCJE Ziminie - modernizowany dom jednorodzinny
Zapytaj o pompę ciepła

Zimin k. Poznania
- modernizowany dom jednorodzinny


Miejsce: Zimin k. Poznania (woj. wielkopolskie)

Pompa ciepła: NIBE S1155-6 PC

Moc grzewcza: 6 kW

Dolne źródło: odwierty pionowe

Wykonawca: GRASANT Artur Panas


Poniższy opis pochodzi ze strony: https://grasant.pl/realizacje_kotlownia/


Widoczna na zdjęciach kotłownia z gruntową pompą ciepła NIBE zabezpiecza w ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i chłodzenie budynek mieszkalny.

Przedstawione rozwiązanie nie jest standardowe / powszechnie stosowane – zostało wykonane jako autorskie, mające między innymi pokazać możliwości techniczne niektórych pomp ciepła (niekoniecznie i zawsze potrzebne każdemu).

Z pewnością jest droższe inwestycyjnie od powszechnie stosowanych rozwiązań o około 10.000 zł (licząc same materiały osprzętu bez urządzeń głównych, w cenach netto bez kosztu usługi montażu).

Instalacja została zmodernizowana we wrześniu 2022 roku w taki sposób, aby dać możliwość niezależnego sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem obu kondygnacji mieszkalnych, ponieważ co do zasady piętro wymaga większej ilości energii cieplnej zimą i chłodu latem niż parter.

Zastosowane rozwiązanie oparte jest o :

 • gruntową pompę ciepła Nibe model S-1155-6-PC,
 • zbiornik buforowy wody kotłowej – jako pierwszy obieg grzewczy i chłodzący (w funkcji uzależnionej od pory roku),
 • grupę pompowo-mieszającą Meibes :
 1. parter = pompa obiegowa z zaworem trzy-drogowym mieszającym i sterownikiem,
 2. piętro = pompa obiegowa z zaworem trzy-drogowym mieszającym i sterownikiem,

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ustawienie w automatyce pompy ciepła 3. krzywych grzania / chłodzenia :

 • Pierwszej – dla zbiornika buforowego,
 • Drugiej – dla obiegu parteru,
 • Trzeciej – dla obiegu piętra,

i w zależności od indywidualnych potrzeb, temperatura wody kotłowej parteru lub piętra może mieć wartość równą lub niższą tej w zbiorniku buforowym c.o.

Efektem będzie niski koszt eksploatacyjny – regulacja temperatury w pomieszczeniach następuje z poziomu źródła ciepła a nie ograniczeniem pracy odbiorników.

Instalacja ogrzewania / chłodzenia podłogowego wyposażona jest w radiowe, termostaty pokojowe w bardzo ograniczonym zakresie – w sypialniach parteru i piętra oraz kuchni.

W pozostałych pomieszczeniach przepływy zostały zrównoważone z wykorzystaniem kamery termowizyjnej – dzięki czemu uzyskano właściwy / równomierny rozkład temperatur podłogi.

A to z kolei pozwala na wykorzystanie całego potencjału instalacji ogrzewania podłogowego – zasilanie niskim parametrem oznacza niski koszt eksploatacji.

Charakterystyka budynku i instalacji :

 • lokalizacja – Zimin k. Poznania, II Strefa Klimatyczna,
 • powierzchnia ogrzewana = 216 m kw,
 • wysokość pomieszczeń parteru = 3,05m,
 • wysokość ścianki kolankowej piętra = 1,60 m,
 • ogrzewanie i chłodzenie podłogowe parteru i piętra,
 • ściany zewnętrzne = pustak ceramiczny o gr. 24 cm,
 • izolacja cieplna ścian = styropian o gr. 20 cm,
 • okna 3 szybowe,
 • liczba stałych mieszkańców = 4,
 • utrzymywana temperatura wewnętrzna = ok. 23 st. C,

Instalacje opomiarowane są licznikami :

energii elektrycznej :

 • pompa cyrkulacji CWU,
 • pompa ciepła,
 • wentylacja mechaniczna,
 • kolektor słoneczny,

energii cieplnej :

 • pompa ciepła,
 • kolektor słoneczny,
 • obieg ciepłej wody użytkowej,
 • obieg ogrzewania podłogowego – parter,
 • obieg ogrzewania podłogowego – piętro,

Instalacja elektryczna budynku wraz instalacją pompy ciepła zabezpieczona jest przed skutkami wzrostu i spadku napięcia stabilizatorami prądu.

Są to trzy urządzenia 1. fazowe 10.000 V każde.

Stabilizatory zostały zamontowane w tym roku, ponieważ w związku z dynamicznym rozwojem instalacji fotowoltaicznych obserwujemy problemy ze stabilizacja napięcia i awariami urządzeń elektrycznych u użytkowników.

Problemy powstają w sieciach elektroenergetycznych a niekoniecznie u danego użytkownika posiadającego lub nie- PV.

Zbiornik buforowy C.O. nie ma funkcji magazynowania nadmiaru ciepła, tylko pojemnościowego sprzęgła hydraulicznego.

Nadmiaru ciepła nie ma, ponieważ inwerterowa pompa ciepła (sprężarka sterowana falownikiem w zakresie mocy grzewczej 1,5-6 kW) dostarcza energię cieplną „w czasie rzeczywistym” tj. uwzględniając średnią temperaturę powietrza zewnętrznego z ostatnich np. 4 godzin.

Niewiele pomp ciepła na ryku ma funkcję ustawiania czasu odczytu temperatury zewnętrznej.

Dzięki tej funkcji możliwe jest uśrednienie temperatury zewnętrznej w wybranej / subiektywnie najbardziej nam odpowiadającej jednostce czasu – skutkiem czego jest ekonomiczna praca zwłaszcza w okresach przejściowych (wiosna / jesień = zimne noce / ciepłe dni).

Kolektor słoneczny do podgrzewania ciepłej wody użytkowej został zamontowany głównie w celach badawczych w 2014 roku a odczytane parametry z urządzeń pomiarowych (licznik ciepła / licznik zużycia prądu) vs koszty dostarczenia CWU z pompy ciepła wskazują, że taka inwestycja jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Urządzenia zastosowane w tym rozwiązaniu :

 • gruntowa pompa ciepła NIBE S-1155-6-PC
 • zbiornik ciepłej wody użytkowej NIBE VPBS-300
 • zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej OSO 200
 • wentylacja mechaniczna z rekuperacją (w tym schładzanie szafki serwera) NIBE FLM
 • w dobudowanym w 2020 roku pokoju rekuperator miejscowy NIBE DVC
 • dodatkowy sterownik pompy ciepła zamontowany na piętrze NIBE RMU-s40
 • grupa bezpieczeństwa C.O. Afriso KSG
 • grupa pompowo – mieszająca Meibes M26101.2
 • automatyka grup mieszania II i III obiegu grzewczego NIBE ECS-41
 • filtry zanieczyszczeń z separatorem powietrza Flamco XStream Vent-Clean
 • ciepłomierze Hydrocal M3
 • licznik zużycia wody ciepłej
 • pompka cyrkulacji wody ciepłej Wilo Star-Z Nova
 • stabilizatory napięcia Volt AVR PRO 10000 (3%)
 • stacja zmiękczająca wodę Viteco Carbon
 • zabezpieczenie przed zalaniem domu wodą Auraton Water Stop Set
 • sterownik solarny TECHSterowniki ST-401N
 • kolektor słoneczny SunStar HP 65/30
 • podmieszanie wody zimnej Reflex Flowjet

_

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ