Start REFERENCJE Zakład Górniczy "Brzeszcze"

Zakład Górniczy "Brzeszcze"

Så enkelt monteras solceller på taket

Miejsce: Brzeszcze (woj. małopolskie)

Pompa ciepła: kaskada 18 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60kW

Moc grzewcza: 1MW

Dolne źródło ciepła: ciepło odpadowe z procesu schładzania sprężarek

Wykonawca: GEO-TERM Polska S.A.

Instalacja pomp ciepła w Zakładzie Górniczym "Brzeszcze" w Brzeszczu

Instalacja pomp ciepła w Zakładzie Górniczym „Brzeszcze” powstała na bazie 18 sztuk pomp ciepła typu NIBE F1345 60kW i zbudowana jest z 2 kaskad po 9 jednostek. Urządzenia odzyskują ciepło odpadowe powstające w trakcie procesu chłodzenia czterech istniejących sprężarek typu TA6000 o wydajności 8 000 m2/h (2 sprężarki na każdą kaskadę 9 pomp ciepła). Pompy ciepła współpracują z istniejącym dotychczas układem chłodni wentylatorowych typu BORA, a praca w kaskadzie umożliwia modulację mocy chłodniczej. Pompy ciepła zasilane są energią elektryczną produkowaną przez istniejący silnik gazowy. Moc chłodnicza układu wynosi 980kW, a moc cieplna 1062kW (dla B20oC/W70oC). Wyprodukowana moc grzewcza (temp. zasilania +70oC) przekazywana jest do układu ciepłowniczego pobliskiego osiedla Jawiszowice zamieszkanego głównie przez rodziny górników pracujących w Zakładzie. Czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej wraca do układu pomp ciepła. W ostatnich latach budynki osiedla zasilane były w ciepło wyłącznie z kotłowni węglowej.

Instalacja pomp ciepła w Zakładzie Górniczym w Brzeszczu pozwoliła na znaczną redukcję kosztów produkcji ciepła do zasilania systemów ciepłowniczych Inwestora przy wykorzystaniu zupełnie darmowego ciepła odpadowego z procesów schładzania sprężarek powietrza, pracujących na potrzeby technologiczne zakładu.

Så enkelt monteras solceller på taket
Så enkelt monteras solceller på taket
Så enkelt monteras solceller på taket

_