Start O NIBE Aktualności Pompy ciepła z ekologicznym czynnikiem R290 oraz R32

Pompy ciepła z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 oraz R32

Niekorzystne zmiany klimatyczne, coraz większe zanieczyszczenie powietrza są faktem, tak jak faktem są również kurczące się zasoby naturalne i ich gwałtownie rosnące ceny. W tej sytuacji konieczne stają się działania w kierunku ograniczenia wydobycia paliw kopalnych - na rzecz pozyskiwania energii odnawialnej. Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania są pompy ciepła które aż 80% energii pozyskują z natury (powietrza, gruntu itp.). Urządzenia te zapewniają ogrzewanie budynków w okresie zimowym, chłodzenie latem, dostarczają ciepłą wodę użytkową, a dodatkowo pozwalają znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania. Pompy ciepła mogą zapewnić najwyższą - spośród wszystkich dostępnych źródeł ciepła - efektywność energetyczną i tym samym najniższe koszty eksploatacyjne. Popularność pomp ciepła NIBE gwałtownie rośnie ze względów ekologicznych, jak też ekonomicznych, ponieważ przy ich zakupie i instalacji możemy liczyć na wsparcie finansowe w ramach rządowych programów dofinansowania.

Aby pompa ciepła mogła działać, konieczne jest jej wyposażenie w czynnik chłodniczy, który jest nośnikiem energii i w sposób ciągły krąży w obiegu urządzenia podlegając zmianom stanu termodynamicznego. Wśród czynników chłodniczych najbardziej przyszłościowymi są czynniki naturalne, a więc m.in. R290 (propan). Charakteryzują się one zerowym współczynnikiem ODP (Ozone Depletion Potential - wskaźnik nazywany potencjałem niszczenia warstwy ozonowej, który jest miarą szkodliwości substancji dla warstwy ozonowej) oraz najniższymi wartościami wskaźnika GWP (Global Warming Potential - potencjał tworzenia efektu cieplarnianego; im mniejszy ten wskaźnik, tym substancja jest bardziej przyjazna środowisku).

Na tle wszystkich dostępnych czynników, najlepiej wypada czynnik chłodniczy R290, czyli propan, ze względu na jego minimalny wpływ na środowisko: współczynnik GWP wynosi zaledwie 3, a ODP = 0. Ma on doskonałe właściwości termodynamiczne. Czynnik ten uznawany jest też za bezpieczny, mimo, że propan jest substancją palną. W ciągu najbliższych lat będzie on prawdopodobnie jednym z nielicznych dopuszczonych czynników chłodniczych, który nie będzie podlegał restrykcyjnym ograniczeniom.

Ekologiczny R290 w pompach ciepła NIBE S2125

Do szerokiej oferty produktów NIBE dołączył niedawno NIBE S2125 – najnowszy model powietrznej pompy ciepła z serii S, który w przyszłości zastąpi typoszereg F. Nowa pompa ciepła typu powietrze/woda bazuje na naturalnym czynniku chłodniczym R290, który pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych parametrów pracy (A+++).

NIBE S2125 jest jednostką typu monoblok, w której cały obieg termodynamiczny znajduje się w jednym urządzeniu zlokalizowanym na zewnątrz budynku, a ponadto urządzenie dostarczone jest z automatycznym separatorem gazu - zastosowanie w niej czynnika R290 jest więc rozwiązaniem bezpiecznym. Jedną z najważniejszych zalet R290, w porównaniu do innych czynników chłodniczych, jest jego wysoka wydajność pod względem ilościowym (propan znajdujący się w urządzeniu jest w niewielkich ilościach 0,8 kg), jak również pod względem efektywności. Posiada on niską temperaturę wrzenia, co w połączeniu z rozwiązaniami technicznymi w urządzeniu, sprawia że pompa ciepła NIBE S2125 może pracować nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej aż -25oC . Urządzenia bazujące na R290 mogą mieć nawet do 20% wyższą wydajność.

I tak pompa ciepła NIBE S2125 osiąga: najwyższą efektywność COP do 5,2, podwyższeniu uległa również moc grzewcza i wydajność chłodzenia z którego użytkownicy pomp ciepła korzystają w okresie letnim. Spośród innych urządzeń na rynku, NIBE S2125 wyróżnia również niski poziom hałasu 38dB w odległości 2 m oraz wysoka temperatura zasilania systemu grzewczego do 75oC, przy minimalnym wpływie na środowisko (GWP=3).

W związku z tym, iż pompa osiąga wysokie temperatury zasilania systemu grzewczego i pracuje do -25°C, czyni ją idealną do montażu w istniejących wysokotemperaturowych instalacjach grzewczych i wpisuje się w aktualny przewrót energetyczny w Polsce, jakim niewątpliwie jest transformacja energetyczna w kierunku ogrzewania budynków pompami ciepła.

Inwerterowa pompa ciepła NIBE S2125 w połączeniu z najnowszym sterownikiem serii S, automatycznie dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania na ciepło, a jej pracą można zarządzać poprzez smartfon czy tablet. Ta inteligentna pompa ciepła godna jest polecenia szczególnie osobom, które poza komfortem i postawą proekologiczną chcą stawiać na oszczędności i możliwości jakie daje komunikacja urządzeń w chmurze. Przy pomocy technologii SMART HOME – automatyczne ustawienia, zdalna obsługa np. aplikacją w smartfonie czy wręcz głosem – możemy optymalizować pracę urządzenia, a tym samym ogrzewać lub chłodzić dom czy korygować wydajność wentylacji, tylko wtedy gdy jest to potrzebne.

Jednostka NIBE S2125 dostępna jest w dwóch modelach: S2125-8 i S2125-12

NIBE AMS 20 z czynnikiem R32

Kolejnym przykładem urządzenia pracującego na ekologicznym czynniku chłodniczym, jest najnowszy NIBE AMS 20 – jednostka zewnętrzna pompy ciepła NIBE SPLIT, która pracuje w połączeniu z jednostką wewnętrzną typu hydroboks NIBE HBS 20-6 i sterownikiem NIBE SMO. Urządzenie osiąga maksymalną moc grzewczą do 8 kW i ma wbudowaną funkcję chłodzenia.

Pompy ciepła typu NIBE SPLIT to urządzenia w których układ chłodniczy jest rozdzielony na dwie jednostki: zewnętrzną NIBE AMS wyposażoną w inwerterową sprężarkę i wewnętrzną, którą dobiera się w zależności od funkcji systemu. Jednostki te połączone są instalacją rurową wypełnioną czynnikiem chłodniczym. W przypadku NIBE AMS 20-6 jest to już nowej generacji czynnik R32. R32 charakteryzuje się prawie 70% niższym współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) w porównaniu do R410A, wartość ODP=0. Dzięki swoim właściwościom R32 oferuje znaczne korzyści w zakresie efektywności energetycznej i wymaga zastosowania mniejszej ilości czynnika.

Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia aż 58°C na zasilaniu systemu grzewczego z pracy samej sprężarki, a z do­datkowym źródłem ciepła aż do +65°C, będąc tym samym dobrym rozwiązaniem do m.in. termomodernizacji budynków, w których użytkownicy chcą zachować istniejący system grzejnikowy.

Dzięki wykorzystaniu w pompach ciepła NIBE SPLIT technologii inwerterowej, moc sprężarki dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło, dzięki czemu urządzenia te zapewniają wyższą niż tradycyjne pompy, efektywność pracy. Współczynnik sprawności COP NIBE AMS 20-6 wynosi 5,42 przy A7/W35 wg EN14511. Technologia ta zapewnia wysoką trwałość, większy komfort i mniejsze zużycie prądu, co przekłada się na niski koszt eksploatacji.

NIBE produkuje rozwiązania grzewcze od prawie 70 lat i gwarantuje długie, bezproblemowe użytkowanie pomp ciepła. Zakup objęty jest 3-letnią gwarancją podstawową z możliwością przedłużenia do 5 lat oraz 5-letnią gwarancją na sprężarkę.

_

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ