Start O NIBE Udržitelnost
Udržitelná energetická řešení NIBE

Udržitelná energetická řešení NIBE

Snažíme se zlepšovat váš život i okolní svět.

Naším hlavním cílem je vývoj efektivních řešení, která snižují spotřebu energií a zvyšují energetickou soběstačnost budov: klademe také silný důraz na to, aby naše produkty měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Můžeme tak být hrdí, že přispíváme k rozvoji šetrnějšího bydlení a udržitelnější společnosti.     

Práce společnosti NIBE v oblasti udržitelných energetických řešení

Jak přistupujeme ke změně klimatu – jedné z největších výzev současnosti?

V naší společnosti se již 70 let věnujeme vývoji a výrobě produktů a systémů, které odpovídají moderním požadavkům na udržitelná energetická řešení. Tím, že zvyšujeme jejich účinnost a podíl využívané obnovitelné energie, snižujeme provozní náklady svých zákazníků a chráníme životní prostředí a klima.

Za zodpovědné jednání nepovažujeme jen ochranu přírody.
Snažíme se také o:

Odpovědné podnikání

Důležitou součástí našeho podnikání je zodpovědné a etické jednání. Jen tak si můžeme postupně získat důvěru zákazníků.

Ochranu životního prostředí

Snižujeme dopad našich produktů na životní prostředí a klima během celého jejich životního cyklu. Odpovědnost za ochranu životního prostředí považujeme za důležitou součást celého zpracovatelského řetězce – nejen u nás jako výrobců a prodejců.

Odpovědnost vůči zaměstnancům

Svých cílů dosahujeme díky profesionálnímu náboru zkušených a loajálních zaměstnanců a schopnosti si je udržet a přispívat k jejich rozvoji.

Společenskou odpovědnost

Zodpovědné jednání a chování považujeme za významnou součást naší firemní filozofie.

Podporujeme principy a cíle Agendy 2030

V roce 2014 jsme přislíbili dodržovat 10 principů dobrovolné iniciativy Globální pakt OSN (UNGC), čímž jsme se zavázali k aplikaci principů udržitelnosti a podpoře dlouhodobých cílů OSN.

V září 2015 přijaly členské státy OSN 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG) zveřejněných v Agendě 2030, na jejichž základě mají jednotliví členové přijmout nezbytná opatření k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, ukončení extrémní chudoby, boji proti klimatické krizi a snížení nerovnosti a nespravedlnosti ve světě. Naše společnost se z celkem 17 globálních cílů snaží aplikovat především těchto 6.

Převzali jsme tyto cíle z Agendy 2030:

  • Zvyšovat podíl produktů, které jsou založené na obnovitelné energii, a uspokojovat poptávku trhu po energeticky účinných a čistých energetických řešeních.
  • Podporovat bezpečné pracovní prostředí, chránit práva zaměstnanců a zajišťovat jejich důstojné pracovní podmínky a rozvoj.
  • Rozvíjet udržitelnější výrobu efektivním využíváním zdrojů, používáním čistých a ekologicky šetrných technologií rozvojem výzkumu a vývoje.
  • Vyvíjet příslušenství, produkty a řešení, které účinně využívají obnovitelné zdroje a přispívají k ochraně životního prostředí a rozvoji udržitelných měst.
  • Bezpečně a šetrně manipulovat s chemikáliemi, snižovat škodlivé emise do ovzduší, vody a půdy, šetřit zdroje, minimalizovat odpad a recyklovat.
  • Respektovat a prosazovat vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a vytvářet systémy vnitřní kontroly dodržování právních předpisů a zásad etického podnikání.

Kromě cílů stanovených Agendou 2030 se snažíme o odpovědné podnikání a aplikaci certifikovaných systémů řízení v oblastech kvality a životního nebo pracovního prostředí. V jednotlivých provozech nahrazujeme fosilní zdroje energie těmi obnovitelnými..

graf


Pomozte nám chránit životní prostředí a snižovat spotřebu energií!

Velká část škodlivých emisí v ovzduší pochází z fosilních energetických zdrojů, které využíváme např. pro vytápění a ohřev vody. Měli bychom je proto nahradit obnovitelnými zdroji, které jsou mnohem šetrnější k přírodě.

Připojte se k nám a začněte chránit životní prostředí! Díky využití obnovitelných zdrojů energie a jejich propojení chytrými technologiemi vám nabídneme efektivní systém vytápění, chlazení a ohřevu vodu, z něhož budete mít prospěch nejen vy, ale také příroda.


Seznamte se s tepelnými čerpadly od společnosti NIBE

Pokud nahradíte fosilní paliva obnovitelnými zdroji energie a zvolíte si efektivní řešení topného systému, snížíte emise škodlivých látek do okolního prostředí a spotřebu energie. Seznamte se proto se všemi výhodami tepelných čerpadel NIBE, která ze sítě využívají jen minimální množství elektrické energie, již potřebují k provozu. Ušetříte tak až 75 % provozních nákladů, zajistíte si doma zdravé vnitřní prostředí a začnete chránit životní prostředí.

 

nibe

 


NIBE Group – nadnárodní skupina s celosvětovou sítí společností

Společnost NIBE nabízí ekologická a energeticky účinná řešení, která přispívají k příjemnému vnitřnímu prostředí ve všech typech nemovitostí, a komponenty či systémy pro inteligentní vytápění a řízení v průmyslu a infrastruktuře.

V roce 2019 přispěla tepelná čerpadla NIBE ke snížení produkce emisí CO2 až o 228 000 tun

Pokusili jsme se spočítat, o kolik se v roce 2019 podařilo v Evropské unii snížit emise oxidu uhličitého v souvislosti s náhradou starých typů topného systému tepelnými čerpadly NIBE. Došli jsme k číslu 228 000 tun. To je přibližně stejné množství jako emise ze všech autobusů, mopedů a motocyklů ve Švédsku nebo emise ze 100 000 letů jedné osoby do Thajska a zpět.

Zvolte si svoji cestu

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

NIBE poptávka

Jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější?

Naši odborníci vám poradí s výběrem tepelného čerpadla a ve spolupráci s partnerskou instalační firmou pro vás připraví nezávaznou nabídku.