Start NIBE Uplink to myUplink Jak pobrać oprogramowanie?

Jak pobrać oprogramowanie?

Pobierz aktualne oprogramowanie i zapisz je na pustym nośniku USB. Kliknij pobierz oprogramowanie w kroku 1 i zapisz oprogramowanie na pustym nośniku USB.

Jeśli urządzenie nie znajdzie pliku lub pamięci USB, zacznij od sformatowania pamięci USB do formatu FAT32. Najlepiej, jeśli na pamięci USB nie ma nic poza nowym oprogramowaniem. Przed jej wyjęciem należy użyć funkcji bezpiecznego usuwania z komputera. Wyłącz pompę ciepła, a następnie włóż pamięć USB i uruchom urządzenie ponownie.