Start NIBE Uplink to myUplink
Rozpocznij korzystanie z myUplink

Rozpocznij korzystanie z myUplink

Platforma cyfrowa nowej generacji

Robimy nowy krok, aby ułatwić Ci codzienne życie. Otrzymujesz możliwość bezpłatnej zmiany oprogramowania na nowoczesny myUplink - z wieloma zaletami i możliwościami, jakie zapewnia platforma cyfrowa nowej generacji.

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania otrzymujesz przez Internet, bez konieczności pobierania ich na nośnik USB. Pompa ciepła zawsze zapewnia najlepsze możliwe działanie i bezpieczeństwo, a także najnowsze funkcje.

Ustawienia w czasie rzeczywistym

Ustawienia i dane operacyjne w aplikacji są aktualizowane natychmiast, a nie jak dotychczas z 5-minutowym opóźnieniem. Masz także niezwłoczny dostęp do danych historycznych.

Rozpoznasz siebie

Wszystkie Twoje ustawienia w NIBE Uplink zostaną uwzględnione. Jeśli posiadasz subskrypcję Premium, ona zostanie również przeniesiona. Oprócz nowych kolorów i ikon otrzymasz także nowy wygląd.

1. Zaktualizuj oprogramowanie w pompie ciepła

- Zapisz oprogramowanie na nośniku USB.

- Zainstaluj oprogramowanie w pompie ciepła. Włóż nośnik USB do pompy ciepła i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Utwórz konto myUplink

- Zarejestruj swoje konto za pomocą tego samego adresu e-mail, który został użyty do rejestracji NIBE Uplink, klikając poniższy link. Jeśli już posiadasz konto zarejestrowane na myUplink, użyj tych danych do logowania.

- Odpowiedz twierdząco na pytanie o migrację konta z NIBE Uplink. Po pierwszym zalogowaniu pompa ciepła zostanie automatycznie przeniesiona na nowe konto.

3. Rozpocznij korzystanie z myUplink

- Przejdź do naszego przewodnika, klikając poniższy link. Zapoznaj się z myUplink, dostępnymi funkcjami i sposobem poruszania się.

- Dotychczasową integrację urządzenia z innymi podmiotami należy ponownie skonfigurować z myUplink.

Jak pobrać oprogramowanie?

Pobierz aktualne oprogramowanie i zapisz je na pustym nośniku USB. Kliknij pobierz oprogramowanie w kroku 1 i zapisz oprogramowanie na pustym nośniku USB.

Jeśli urządzenie nie znajdzie pliku lub pamięci USB, zacznij od sformatowania pamięci USB do formatu FAT32. Najlepiej, jeśli na pamięci USB nie ma nic poza nowym oprogramowaniem. Przed jej wyjęciem należy użyć funkcji bezpiecznego usuwania z komputera. Wyłącz pompę ciepła, a następnie włóż pamięć USB i uruchom urządzenie ponownie.

Znajdź wejście USB

Włóż mały śrubokręt w lewym dolnym rogu pokrywy i delikatnie podważ pokrywę. Włóż nośnik USB do gniazda USB na wyświetlaczu powierzchniami stykowymi do góry.Var finns USB-uttaget på värmepumpen?

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu

1.Wybierz menu USB i naciśnij przycisk OK

Select the USB menu and press OK 

2.Wybierz "update firmware" (aktualizuj oprogramowanie sprzętowe) w wyświetlonym menu i naciśnij OK.

Select

3.Wybierz "start updating" (rozpocznij aktualizację), jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie sprzętowe, które jest teraz wyświetlane na ekranie systemu. Zostanie wyświetlone pytanie, czy na pewno chcesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, jeśli naciśniesz "tak", rozpocznie się aktualizacja, wybierz "nie", aby anulować. Po zakończeniu aktualizacji system uruchomi się ponownie.

Select

Utrata połączenia z NIBE Uplink po aktualizacji

Po zaktualizowaniu urządzenia o nowe oprogramowanie, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb offline w NIBE Uplink i online w nowym systemie inteligentnego domu myUplink. Jeśli po aktualizacji urządzenie nie będzie połączone z Internetem, zalecamy ponowne uruchomienie pompy ciepła i routera (wyłączenie na co najmniej 20 minut), aby wznowić komunikację.

Contact us

Jesteśmy gotowi do pomocy

Czy masz jakieś pytania dotyczące przejścia na myUplink?