Start NIBE Uplink to myUplink Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu

1.Wybierz menu USB i naciśnij przycisk OK

Select the USB menu and press OK 

2.Wybierz "update firmware" (aktualizuj oprogramowanie sprzętowe) w wyświetlonym menu i naciśnij OK.

Select

3.Wybierz "start updating" (rozpocznij aktualizację), jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie sprzętowe, które jest teraz wyświetlane na ekranie systemu. Zostanie wyświetlone pytanie, czy na pewno chcesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, jeśli naciśniesz "tak", rozpocznie się aktualizacja, wybierz "nie", aby anulować. Po zakończeniu aktualizacji system uruchomi się ponownie.

Select