PROFS
Aandachtspunten tijdens ontwerp en installeren

pv in combinatie met warmtepompen

NIBE EME 20 – PV communicatiemodule

Het optimaal gebruik maken van de geleverde energie van PV panelen is met de huidige regelgeving van groot belang. PV in combinatie met warmtepompen biedt dan ook een uitkomst.

Om te kunnen communiceren en slim gebruik te maken van zonne-energie heeft NIBE de
EME 20 ontwikkeld. De EME 20 is een communicatiemodule tussen een NIBE warmtepomp
en een PV-omvormer die kan communiceren middels het "Sunspec" (serieel) protocol RS485.
De EME 20 zorgt ervoor dat de warmtepomp slim gebruik maakt van opgewekte energie.
De warmtepomp zal al gebruik maken van PV opbrengsten als die er zijn, maar de EME 20
kan er ook voor zorgen dat op de momenten dat er veel energie opgewekt wordt, de warmtepomp net iets
harder gaat werken om zo als het ware energie op te slaan die op een later moment gebruikt kan worden.

NIBE EME 20 - functies

De EME 20 kan opgewekte energie van PV panelen afgeven aan de warmtepomp. De warmtepomp
detecteert middels de EME 20 dat er energie opgewekt wordt, en kan er voor kiezen deze energie direct te
gebruiken. Wanneer de PV panelen meer elektriciteit produceren dan het compatibele product vereist in
normale bedrijfsstand, dan kunnen er extra aanvullende functies geactiveerd worden om de verwarming,
warmtapwater, of de zwembadtemperatuur te beïnvloeden. Er kan gekozen worden om één, of meerdere
functies te beïnvloeden en voorrang te geven als er voldoende PV opbrengsten zijn.


Hieronder een overzicht van functies die extra ingezet kunnen worden middels de EME 20. De functies zijn
actief totdat er geen PV opbrengsten meer zijn, of als de onderstaande vraag/wensen vervuld zijn.


Functie: Verwarmingstemperatuur
Toelichting: Met deze functie beïnvloed de opgewekte energie direct het verwarmingssysteem. Extra energie wordt verbruikt om de stooklijn met één (1) te verhogen. Deze stand kan er voor zorgen dat op een later moment het gebouw al iets meer voorverwarmd is, en niet meer hoeft te werken als de zon onder is.

Functie: Tapwatertemperatuur
Toelichting: Deze functie beïnvloed de warmtapwatertemperatuur in de boiler. De temperatuur van het water wordt tijdelijk verhoogt en zal in de stand ‘’tijdelijk luxe’’ komen. Dit betekend dat de watertemperatuur naar hogere temperatuur wordt gebracht dan normaal.

Functie: Zwembadtemperatuur:
Toelichting: Indien van toepassing kan deze functie de zwembadtemperatuur verhogen. De zwembadregeling wordt met één (1) verhoogd.

Functie: Prioriteer huishoudelijk electriciteitsverbruik
Toelichting: Indien het niet wenselijk is dat de EME 20 als eerste de warmtepomp activeert voor bovengenoemde functies, dan is het mogelijk dat huishoudelijk gebruik voorrang krijgt. Dit kan interessant zijn als er andere grote verbruikers aanwezig zijn en aan staan.


Productinformatie over de EME 20 vindt u via onderstaande button.