Start Installateur Tips Gasloos bouwen in 2021
Gasloos bouwen vanaf 2021

Gasloos bouwen vanaf 2021

Gasloos bouwen vanaf 2021

‘De verwarmingssector is klaar voor de volgende stappen in de energietransitie’

De verwarming en koeling van gebouwen vraagt veel energie. Deze energie is kostbaar en dikwijls niet hernieuwbaar van aard. Daarom wenst de Vlaamse overheid ervoor te zorgen dat nieuwe woningen zo energiebewust mogelijk worden gebouwd. Hiervoor is bijvoorbeeld het E-peil een indicatie van hoe energiebewust een woning is. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 is het maximale E-peil verlaagd van E35 naar E30, BEN (Bijna Energie Neutraal) wordt dus de norm. Ook worden er eisen opgelegd over hoe efficiënt verwarmingstoestellen moeten zijn. Is je E-peil aanzienlijk beter dan de norm kan je beloond worden met een premie of en een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Zo krijgen we in Vlaanderen nieuwbouw die klaar is voor de toekomst op gebied van comfort en energieverbruik.

Het Energiebesluit van 19 november 2010 legt de organisatie van elektriciteits- en gasmarkt vast. Op 18/12/2020 keurde de Vlaamse ministerraad een wijzigingsbesluit goed. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 zullen nieuwe grote verkavelingen of nieuwe grote groepswoningbouwprojecten en appartementen niet langer worden aangesloten op het gasnet. De definitie van groot is bepaald op 25 wooneenheden in 2021 en wordt verder gereduceerd vanaf 2022. Er zijn uitzonderingen mogelijk indien er collectieve hoofdverwarming met hernieuwbare energie toegepast wordt.

In de praktijk betekent dit dat de warmtepompen in grote projecten nog meer aan bod zullen komen als een passende manier om te koelen en verwarmen. Vandaag is de warmtepomp al niet meer weg te denken uit nieuwbouwprojecten. Voordeel van deze technologie is dat deze energie uit de omgeving kan gebruiken en dus maar een klein aandeel energie zal verbruiken. Naar comfort toe is de mogelijkheid om te koelen dan weer een grote meerwaarde. Voor ieder nieuwbouwproject is er een geschikte prijsefficiënte en duurzame oplossing mogelijk.

Vanuit de NIBE wensen we mee te werken aan de energietransitie. De evoluties op het gebied van warmtepompoplossing in het laatste decennium zijn enorm geweest. Wereldwijd zien we als fabrikanten een sterke groei van de toepassing van deze systemen. Als sector kunnen wij zonder problemen deze transitie ondersteunen en hebben wij voor al uw projecten een geschikte prijs efficiënte oplossing die voldoet aan deze regelgeving. Wij werken graag mee aan een gezond (binnen)klimaat!

Meer informatie

https://codex.vlaanderen.be