ROKOV Technology s.r.o.
Adresa náměstí 9. května 199
533 51
Pardubice
Web www.rokov.cz
Telefon 777 660 940, 777 660 970
E-mail nibe@rokov.cz