Start O NIBE Aktuality Pozvánka na odborný seminář

Pozvánka na odborný seminář


Dovolujeme si pozvat odbornou veřejnost na seminář Energeticky efektivní řešení pro moderní budovy.

Program NIBE


Fotovoltaické systémy
Kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem a
možnosti využití akumulace energie do vody
Ventilační tepelná čerpadla
Kompaktní tepelná čerpadla pro domy s nízkou
potřebou tepla – jediné zařízení zajišťuje vytápění,
přípravu teplé vody a větrání
Novinka NIBE S2125 a řada "S"
Představení tepelných čerpadel NIBE řady "S" a
nového čerpadla vzduch-voda NIBE S2125

Program BELIMO


Vytápění / chlazení
EnergyValve-tlakově nezávislé regulační armatury s integrovanou správou a monitoringem tepelné energie MID
Regulační a uzavírací armatury s pohony
Zdravé vnitřní prostředí
Servopohony pro VZT klapky a VAVboxy, čidla kvalityprostředí

Program KORADO


Univerzální otopné těleso VKM8 a nový sortiment
konvektorů
Lokální a centrální větrací jednotky s rekuperací


V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.
Datum a místo konání

8. 3. 2022 České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
29. 3. 2022 Plzeň – Plzeňský Prazdroj, Konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7
30. 3. 2022 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
4. 4. 2022 Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
5. 4. 2022 Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
6. 4. 2022 Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
7. 4. 2022 Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Účast na semináři je bezplatná.

Přednášející


BELIMO CZ Ing. Filip Hajšo, Zdeněk Malík
KORADO Ing. Vlastimil Mikeš, Ing. Martin Preclík
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Ing. Radek Červín
Přihláška

Přihlášku na seminář odešlete nejpozději 1 týden před konáním semináře:
▪ on-line přihláška: www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
▪ poštovní adresa: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Vzdělávání NIBE

Věděli jste, že NIBE pravidelně pořádá školení pro své partnery a zkoušky profesní kvalifikace?

Partnerům NIBE nabízíme základní školení zaměřené na seznámení se sortimentem, návrhem a zásadami správné instalace tepelných čerpadel a specializovaná školení se zaměřením na konkrétní problematiku.

Přihláška na školení »

Zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb. (respektive jeho novela; 103/2015 Sb.) definuje osobu oprávněnou instalovat systémy využívající obnovitelné zdroje energie, s přispěním některé ze státních dotací; například Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace. Platné osvědčení je vždy jeden z povinně dokládaných dokumentů při vyřizování žádosti o proplacení dotace. Držitelem osvědčení musí být všichni pracovníci provádějící montáž, nikoli např. pouze jejich vedoucí (§ 10d, odst. 1).

Zkoušky a přezkoušení profesní kvalifikace »

Zvolte si svoji cestu

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

NIBE poptávka

Jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější?

Naši odborníci vám poradí s výběrem tepelného čerpadla a ve spolupráci s partnerskou instalační firmou pro vás připraví nezávaznou nabídku.