Kako radi toplotna pumpa rekuperatorskog tipa?

Malo pojednostavljeno, toplotna pumpa za izduvni vazduh radi ovako:

Ventilator toplotne pumpe usisava ventilacioni vazduh iz svih vlažnih prostora u vašoj kući, stvara se slab negativan pritisak, što znači da vazduh iz drugih prostorija takođe pronalazi put do vlažnih prostora. Svež spoljni vazduh se uvlači kroz otvore na spoljnim zidovima i na taj način se provetravaju sve prostorije u kući.

Zagrejani vazduh prostorije se dovodi do toplotne pumpe gde se energija iz vazduha rekuperuje i na taj način toplotna pumpa otpadnog vazduha može da snabdeva celu kuću toplom vodom i toplotom.

Novi građevinski propisi

Moderna građevinska tehnologija sa gušćim i efikasnijim kućama dovela je do novih građevinskih propisa 80-ih godina sa zahtevima za kontrolisanom ventilacijom i povećanom energetskom efikasnošću. Svrha je bila da se obezbedi dobro i za kuću i za ljude.

Tehnologija podrazumeva prvo provetravanje kuće, a zatim vraćanje toplotne energije ventilacionog vazduha za zagrevanje tople vode i sistema grejanja. Toplotna pumpa otpadnog vazduha tako ponovo koristi energiju iz starog korišćenog vazduha za ventilaciju. Prema zahtevima zgrade, vaš unutrašnji vazduh se mora menjati svaka dva sata.

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći da pronađete dobro rešenje za vašu kuću.

frånluftsvärme