Start NIBE Uplink to myUplink Znajdź wejście USB

Znajdź wejście USB

Włóż mały śrubokręt w lewym dolnym rogu pokrywy i delikatnie podważ pokrywę. Włóż nośnik USB do gniazda USB na wyświetlaczu powierzchniami stykowymi do góry.Var finns USB-uttaget på värmepumpen?