Start NIBE Uplink to myUplink Utrata połączenia z NIBE Uplink po aktualizacji

Utrata połączenia z NIBE Uplink po aktualizacji

Po zaktualizowaniu urządzenia o nowe oprogramowanie, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb offline w NIBE Uplink i online w nowym systemie inteligentnego domu myUplink. Jeśli po aktualizacji urządzenie nie będzie połączone z Internetem, zalecamy ponowne uruchomienie pompy ciepła i routera (wyłączenie na co najmniej 20 minut), aby wznowić komunikację.