Start Werken bij NIBE Cultuur en waarden
Onze cultuur en waarden

Cultuur & waarden

Werken bij NIBE betekent: werken bij een professionele, gedreven en innoverende organisatie in een groeiende markt. NIBE biedt u zekerheid, stabiliteit, saamhorigheid, collegialiteit en volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We zijn er bovendien van overtuigd dat een goede onderlinge samenwerking bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden en hogere effectiviteit.

Vacatures

Verantwoordelijkheid

Succes is verbonden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij NIBE houden we daarom in onze hele waardeketen rekening met het milieu. Onze langetermijnstrategie richt zich op het wereldwijd aanbieden van ongeëvenaarde oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving. We dragen over de hele linie verantwoordelijkheid voor het milieu: van productontwikkeling tot voorbij het einde van de levenscyclus van onze producten. Verantwoorde inkoop en eisen aan leveranciers en marktdeelnemers maken voor ons dan ook vanzelfsprekend deel uit van onze actieve verantwoordelijkheid.

Werkwijze

Professionaliteit

Passie voor ondernemerschap, continue productontwikkeling en de acquisitie van bedrijven heeft ons gebracht waar we nu zijn. Bij NIBE vinden we het belangrijk om de sterke onderneming die we hebben gecreëerd te behouden en verder te ontwikkelen. We stellen daarom hoge eisen aan eerlijkheid en transparantie in elk aspect van onze activiteiten. Van onze zakenpartners verwachten we niets minder. Professioneel werken binnen ons bedrijf is gebaseerd op verantwoordelijkheid, openheid, integer handelen en respect voor de belangen van onze partners.

Werken bij

Innovatiekracht

Ons succes is grotendeels gebaseerd op technisch hoogwaardige productontwikkeling, gecombineerd met duurzaamheid en aandacht voor het milieu. De werking, kwaliteit, veiligheid en milieu eigenschappen van onze producten zijn de belangrijkste voorwaarden voor onze verdere groei. Ons streven is steeds dat onze producten bijdragen aan een duurzame samenleving. Energie-efficiëntie en eco design zijn daarom belangrijke elementen die aansluiten bij onze missie.