Start Over NIBE Nieuwsberichten Nieuwe Europese Koudemiddelenwet: zó werkt het

Nieuwe Europese Koudemiddelenwet: zó werkt het

Dankzij een Europees akkoord over de nieuwe Koudemiddelenwet is het inmiddels duidelijk dat synthetische koudemiddelen in Europa tot 2050 stapsgewijs zullen worden uitgefaseerd. Veel eerder – in 2027 – wordt het echter al verboden om nieuwe warmtepompen te produceren die gebruikmaken van een koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van meer dan 150. “NIBE bevindt zich in een zeer goede positie om aan deze toekomstige eisen te voldoen”, stelt Martin Forsén, Manager International Affairs bij NIBE Energy Systems.

Op 5 oktober 2023 ondertekenden de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers een historisch akkoord, dat inhoudt dat alle conventionele synthetische koudemiddelen (ofwel: F-gassen) in 2050 volledig uitgefaseerd moeten zijn. Vóór dit akkoord was er slechts één plan om het gebruik van deze koudemiddelen sterk te verminderen. De nieuwe wet treedt formeel in werking nadat het Europees Parlement en de Raad van Ministers erover hebben gestemd. Deze stemming heeft eind januari 2024 plaatsgevonden. “Het is enorm fijn dat we eindelijk weten hoe de wetgeving eruit gaat zien”, vindt Martin Forsén. “Dit maakt een einde aan alle speculaties en bevestigt bovendien dat we bij NIBE de juiste weg hebben gekozen.”

Verbieden van producten verloopt gefaseerd

De nieuwe Koudemiddelenwet omvat een reeks specifieke verboden die het gebruik van koudemiddelen met een hoog broeikaseffect in nieuwe producten geleidelijk aanscherpen. Het eerste nieuwe verbod zal in 2027 van kracht gaan en geldt voor nieuw geproduceerde single-unit1) warmtepompen < 12 kW die gebruikmaken van een koudemiddel met een GWP > 150, wat tegenwoordig gebruikelijk is.

Er komt in de praktijk géén verbod op het onderhouden en repareren van bestaande warmtepompen. Een dergelijk serviceverbod geldt wél voor warmtepompen die koudemiddelen gebruiken met een GWP boven 2.500, maar dergelijke koudemiddelen worden in gewone warmtepompen niet toegepast. “Het is goed dat de nieuwe wetgeving duidelijkheid schept over de uitwerking ervan op toekomstige reparaties van reeds geïnstalleerde warmtepompen én op warmtepompen die verkocht worden voordat de nieuwe wetgeving van kracht gaat”, vindt Martin Forsén. Om geen enkel misverstand te laten ontstaan, voegt hij daar direct aan toe: “NIBE kan dus álle door haar verkochte warmtepompen gedurende hun hele technische levensduur repareren en onderhouden. Dat biedt zekerheid aan onze klanten én onszelf.”

Verbod ongeacht GWP-waarde in 2032

Vanaf 2032 zal het gebruik van álle synthetische koudemiddelen (F-gassen) – ongeacht de GWP-waarde – verboden zijn in nieuw geproduceerde single-unit1) warmtepompen < 12 kW. Voor alle overige warmtepompen en SPLIT-type airconditioners treedt dit productverbod vanaf 2035 – dus met een vertraging van een paar jaar – in werking. In de tabel hieronder vind je meer informatie over de aanstaande productverboden.

NIBE is goed voorbereid

NIBE heeft volgens Martin Forsén een duidelijke strategie om in de toekomst alleen nog maar natuurlijke koudemiddelen te gebruiken. “We hebben ruim twintig jaar ervaring met de toepassing van het koudemiddel R290 in onze ventilatielucht/water warmtepompen en passen sinds enkele jaren ook in onze serie S2125 lucht/water warmtepompen R290 toe. Dit koudemiddel heeft een GWP-waarde van slechts 3. Op dit moment zitten we midden in de volgende ontwikkelingsfase en gaan we de testfase in voor onze volgende generatie water/water warmtepompen. NIBE staat er dan ook goed voor: we zijn uitstekend voorbereid om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen en tegelijkertijd de voorsprong te waarborgen die onze jarenlange ervaring met natuurlijke koudemiddelen ons heeft opgeleverd.”

Martin Forsén
“Het is een prettig idee dat we alle warmtepompen die we verkopen gedurende hun hele levenscyclus kunnen repareren en onderhouden”, aldus Martin Forsén.

Goed om te weten

Tijdpad voor de nieuwe Koudemiddelenwet

De uitfasering van producten zal geleidelijk plaatsvinden van 2027 tot en met 2050.

Uitfasering airconditioners en warmtepompen van het single-unit*

WarmtepompenJaarGWP-waarde
≤ 12 kW2027GWP > 150
12 - 50 kW2027GWP > 150
Overig2030GWP > 150
2050Alle F-gassen, ongeacht GWP

Uitfasering airconditioners en warmtepompen van het SPLIT -type**

WarmtepompenJaarGWP-waarde
≤ 12 kW (lucht/water)2027GWP > 150
≤ 12 kW2027GWP > 150
< 3 kg2025GWP > 750
< 3 kg2029GWP > 150
>12 kW (lucht/lucht en lucht/water)2029GWP > 750
>12 kW (lucht/lucht en lucht/water)2033GWP > 150
2050Alle F-gassen, ongeacht GWP

* Warmtepompen met een ingebouwd gesloten koudemiddelcircuit. Hieronder vallen alle monoblock lucht/water warmtepompen, water/water warmtepompen én ventilatielucht/water warmtepompen van NIBE.
** Hieronder vallen alle SPLIT lucht/water warmtepompen van NIBE.