Retourprocedure

Retourprocedure

Claimen en retour zenden van defecte producten/apparaten tijdens de garantieduur

Let op!

Bepalend waar u een defect product of onderdeel claimt tijdens de garantieduur, is de leverancier waar u het product oorspronkelijk hebt aangeschaft. Claim daar uw garantie en hanteer vervolgens exact de procedures van deze leverancier én die van NIBE.

Wat komt er in aanmerking voor het claimen van garantie en het eventueel retourneren van producten?

  • Complete producten die binnen de garantietermijn defect zijn geraakt én waarvoor u vooraf goedkeuring van NIBE heeft gekregen om deze te retourneren.

Wanneer u garantie claimt bij uw leverancier én voordat u een compleet product retourneert, dient u onderstaand formulier volledig in te vullen en te mailen naar retouren@nibenl.nl. U ontvangt dan van ons een retournummer.

Klik hier voor het *GARANTIE RETOURFORMULIER*

NIBE streeft naar een vlotte afwikkeling van uw claim en naar het verbeteren van de kwaliteit van haar producten. Daarom vragen we u dringend om het garantie retourformulier volledig in te vullen en toe te voegen aan uw correspondentie en de eventuele retourzending. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, zullen niet in behandeling worden genomen.

Bij aanspraak op garantie met betrekking tot lekkage aan een boiler dient u altijd een watermonster van minimaal 500 ml te nemen en toe te voegen aan de retourzending! Gebeurt dit niet, dan zal de claim door NIBE worden afgewezen.

Voorwaarden retour zenden

  1. Retourneren kan enkel nadat u van ons een retournummer heeft ontvangen;
  2. Zorg ervoor dat de retourzending deugdelijk is verpakt, zodat er geen verdere schade ontstaat (waardoor wellicht niet meer vast te stellen is wat het defect heeft veroorzaakt);
  3. Zorg in het geval van retourneren, voor een duidelijke vermelding van het retournummer aan de buitenzijde van het product;
  4. Stuur de retourzending op naar het volgende adres:

NIBE Energietechniek BV 
T.a.v. afdeling Retouren 
Energieweg 31 
4906 CG Oosterhout (NB)
Nederland

(Administratieve) afwikkeling

Na de retourontvangst zal uw claim volgens de van toepassing zijnde garantievoorwaarden in behandeling worden genomen en ontvangt u normaliter binnen 14 dagen uitsluitsel. Dit kan bestaan uit het afwijzen of het (deels) toekennen van garantie, waarna een eventuele creditnota wordt opgesteld aan of vanuit de leverancier van het product.

Garantieregelingen

Klik hier voor de diverse garantieregelingen van NIBE.

Vragen en opmerkingen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur deze dan per mail naar: retouren@nibenl.nl

ZOEKEN

test

NIBE Academy voor professionals

test

Tips voor de installateur

test

Servicebezoek of inbedrijfstelling aanvragen