Technische trainingen
Training voor installateurs

Technische Trainingen

NIBE Energietechniek draagt graag bij aan het vergroten van de kennis van installateurs en technici op het gebied van warmtepompen en warmtepompinstallaties. Daarom bieden wij graag de gelegenheid tot het volgen van gratis trainingen hiervoor.

Op ons hoofdkantoor in Oosterhout beschikken we over de NIBE Academy, een ruimte met diverse warmtepompen, werkende installaties en uitgebreide trainingsfaciliteiten. Dit stelt ons in staat om tijdens onze trainingen – naast de theorie – aan de hand van werkende warmtepompen ook de praktijk te bespreken én de serviceaspecten goed te belichten.

De volgende trainingen zijn beschikbaar:

1) Projectontwikkeling / planning / werkvoorbereiding
Niet alleen bij de techniek van de warmtepomp willen wij je ondersteunen, maar ook in de daaraan voorafgaande fase ondersteunen wij je graag. Hiervoor is deze trainingsmodule opgezet. Eerst worden de NIBE producten en accessoires toegelicht om vervolgens aan de hand van de ISSO 72 methodiek een projectuitwerking op te zetten. De training zelf is zo ingericht dat er ruimschoots rekening wordt gehouden met je vragen.

2) Inbedrijfstelling warmtepomp
Van een warmtepompinstallatie verwacht men comfort en een relatief laag energieverbruik. Deze training is erop gericht om de installatie met dit als hoofddoel, in bedrijf te stellen. De cursist wordt aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden meegenomen in de noodzakelijke stappen om tot een optimaal werkende installatie te komen.
Alvorens de stappen te doorlopen van de inbedrijfstelling, worden ook een aantal noodzakelijke installatiecontroles behandeld zoals: leidingdiameter(bepaling), toe te passen materialen, isolatie, klepstanden en hun werking, etc. Tevens wordt er aandacht besteed aan het noodzakelijke onderhoud van de installatie.
Tijdens het middagdeel van deze training, wordt in het praktijklokaal, ruimschoots aandacht besteed aan de eigenlijke inbedrijfstelling van de warmtepompinstallatie waarbij ook het aansluiten van accessoires zoals bijvoorbeeld een extra klimaatsysteem of een externe koelmodule in de praktijk wordt gebracht. De cursist verkrijgt hierdoor tevens inzicht in de werking van het gehele systeem.
Tijdens deze training worden de voornaamste verschillen tussen Water/Water- en Lucht/Water systemen toegelicht.
Onze trainingen zijn vanuit onze jarenlange praktijkervaring ontwikkeld en worden gegeven door eigen NIBE werknemers. Er is uiteraard gelegenheid om eigen ervaringen met ons uit te wisselen.

3) Storingsanalyse
Als onderdeel van uw dienstverlening richting uw klanten, biedt NIBE u de training “storingsanalyse” aan. In deze training worden o.a. de diverse toegepaste componenten in de warmtepomp en hun basiswerking behandeld, waardoor u zelf in staat bent een probleemanalyse te doen.
Alvorens deel te nemen aan deze training is het van belang dat men een gemiddeld tot gevorderd kennisniveau heeft van de techniek van woningbouwverwarming middels een warmtepompinstallatie. Deze basiskennis is o.a. onderdeel van onze training “Inbedrijfstelling warmtepomp”.
Tijdens het middagdeel van deze training, wordt in het praktijklokaal, ruimschoots aandacht besteed aan het analyseren van storingen alsmede aan het correct aansluiten van accessoires zoals bijvoorbeeld een extra klimaatsysteem of een externe koelmodule. Er is gelegenheid om zelf handelingen aan de diverse werkende apparaten uit te voeren. Uiteraard kunt u ook eigen ervaringen met ons uitwisselen en technische problemen voorleggen aan de trainer. In ons praktijklokaal kunnen de meeste situaties , die een servicemonteur in de praktijk tegenkomt, nagebootst worden.
Onze trainingen zijn vanuit onze jarenlange praktijkervaring ontwikkeld en worden gegeven door eigen NIBE werknemers.

Trainingsdata:

Datum:

Training:

Plaatsen beschikbaar:

27 november 2019

Storingsanalyse

0

5 december 2019

Inbedrijfstelling warmtepomp

0

12 december 2019

Projectontwikkeling / planning / werkvoorbereiding

0

 

Je kunt je voor een training aanmelden via secretariaat@nibenl.nl. Graag onder vermelding van de namen van de deelnemers.

Het maximaal aantal deelnemers per training is 12 personen.

Wij willen met zoveel als mogelijk geïnteresseerden onze kennis delen en bieden je daarom gratis de gelegenheid om deel te nemen aan onze trainingen.
Mocht je jezelf echter ná aanmelding, binnen 1 week voor de trainingsdatum afmelden, dan zijn wij helaas genoodzaakt je per persoon € 175,- in rekening te brengen.

_