Start Installateur Serviceaanvragen Servicebezoek of inbedrijfstelling aanvragen Aanvraagformulier voor tweedelijnsservicebezoek

Aanvraagformulier voor tweedelijns servicebezoek België

Klik hier voor aanvragen Nederland

Vraag een tweedelijns servicebezoek België aan. Volg de onderstaande vijf stappen:

  1. Een eerstelijnsstoringsbezoek valt onder de verantwoordelijkheid van u als installateur. Bent u ter plaatse en kan u de oorzaak niet direct zelf vaststellen? Neem dan eerst telefonisch contact op met onze helpdesk om u te laten ondersteunen;
  2. Als het overleg met onze helpdesk niet tot een oplossing van het probleem leidt, vul dan onderstaand formulier in. Omschrijf duidelijk uw constateringen in het veld 'Beschrijving – Eventuele opmerkingen' vanuit uw eerstelijns storingsbezoek;
  3. Vul alle gevraagde gegevens correct en volledig in, zodat we kunnen zorgen voor een soepele afhandeling van uw verzoek. Bij een niet correct of volledig ingevuld formulier kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen;
  4. Nadat u uw aanvraag correct en volledig heeft verstuurd, zal onze afdeling Servicecoördinatie uw aanvraag in behandeling nemen en u nader informeren over een eventuele bezoekdatum;
  5. Tijdens of na afloop van het servicebezoek beoordeelt NIBE of, en zo ja in welke mate, eventuele garantie van toepassing is. Indien blijkt dat er geen aanspraak op de productgarantie gemaakt kan worden, zullen we overgaan tot facturatie.

Voor de actuele servicetarieven en onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

APPARAAT

INSTALLATEUR

INSTALLATIEADRES

OPDRACHTNUMMER

test

Tips voor de installateur

test

Blijf op de hoogte

test

NIBE Academy voor professionals