Voor professionals
Servicebezoek of inbedrijfstelling aanvragen

Servicebezoek of inbedrijfstelling aanvragen

Servicebezoek aanvragen

Als installateur bent u zelf verantwoordelijk voor de opvolging van eerstelijnsstoringen!

Indien u op het moment dat u zelf ter plaatse bent telefonische ondersteuning wenst, dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk.

Als blijkt dat de storing op deze wijze niet verholpen kan worden, dan kunt u een verzoek indienen voor een bezoek van een NIBE Service Technician. Gebruik hiervoor het “Aanvraagformulier servicebezoek”, vul deze compleet in met een duidelijke omschrijving van uw bevindingen tijdens het eerstelijnsbezoek en stuur dit als Word-document per e-mail naar service@nibe.be

Inbedrijfstelling aanvragen

Als installateur is het u toegestaan zelf de inbedrijfstelling van het NIBE-product uit te voeren. Indien het wenselijk is uw kennis te vergroten m.b.t. onze producten, dan bieden wij u de gelegenheid tot het volgen van trainingen.

Uiteraard kunt u ook NIBE vragen de inbedrijfstelling uit te voeren, indien u dit wenst dan kunt u hiervoor bij ons een verzoek indienen. Gebruik hiervoor het “Aanvraagformulier inbedrijfstelling”, vul deze compleet in en stuur dit als Word-document per e-mail naar service@nibe.be

Om de inbedrijfstelling vlot en efficiënt te laten verlopen dient ter plaatse een medewerker van de opdrachtgever (installateur) aanwezig te zijn, die bekend is met de gehele installatie incl. de gewenste instellingen.

Ter voorbereiding van de inbedrijfstelling en om een goede en snelle samenwerking te verkrijgen, hebben wij voor u een checklist samengesteld. Wij adviseren u deze toe te passen.

Het kan echter voorkomen dat de door u gewenste uitvoeringsdatum ons niet past en u toch het apparaat werkend wenst te hebben. Voor deze situaties hebben wij startgidsen ontwikkeld voor de onderstaande installatietypen.

Mocht u onverhoopt toch behoefte hebben aan technische ondersteuning dan kunt u onze Helpdesk bellen.

Bovengenoemde handelingen zijn volledig voor uw eigen risico en rekening. NIBE aanvaart géén aansprakelijkheid als gevolg van eventuele foutieve handelingen of onjuistheden in documenten.

 Zoeken

NIBE Academy voor professionals
Bekijk het trainingsaanbod
Tips voor de monteur
FAQ