NIBE Vazduh/Voda toplotne pumpe

NIBE SMO S40

Vazduh/Voda toplotne pumpe
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE SMO S40 pruža optimizovanu kontrolu sistema za klimatizaciju i dizajniran je za kombinovanje sa NIBE vazduh - voda toplotnim pumpama da bi se dobio integrisani sistem za klimatizaciju za domove i objekte. NIBE SMO S40 nudi maksimalnu fleksibilnost kada su u pitanju sistemska rešenja. Kontrolni modul može da se poveže sa komponentama kao što su bojler, dodatni izvori toplote i druga dodatna oprema specifična za prilagođenu instalaciju. Do osam NIBE vazduh-voda toplotnih pumpi može biti povezano sa kontrolnim sistemom.

Pametni dom

U kombinaciji sa NIBE vazduh-voda toplotnom pumpom – deo vašeg pametnog doma koji štedi energiju.

Jednostavno korišćenje

Pametan sistem jednostavan za korišćenje sa dodirnim ekranom za maksimalnu fleksibilnost.

  • Pribor
  • Tehničke informacije
  • Dokument
NIBE SMO S40

NIBE AXC 30

Kartica za dodatnu opremu.

NIBE EMK 500

Komplet za merenje energije za unutrašnju jedinicu.

NIBE CPD 11-25/75 (UPM2 K 25-75)

NIBE VST 11

Omogućuje toplotnoj pumpi zajedno sa SMO 10 da daje prioritet punjenju tople vode na sistemima sa varijabilnom kondenzacijom. Ovo takođe zahteva akumulator za toplu vodu, npr. NIBE VPA. Kontrola za toplu vodu za maks. izlaz električne snage: 18 kW

NIBE ECS 41

Dodatno grejno kolo (preporučeno podno grejanje 80–250 m2). ECS 41 se koristi kada se toplotna pumpa instalira u kućama sa do četiri različita sistema klimatizacije koji zahtevaju različite temperature u instalacijama, na primer, u slučajevima u kojima kuća ima i sistem radijatora i sistem podnog grejanja.

NIBE SOLAR 42

NIBE SOLAR 42 omogućuje solarno grejanje sa vašom toplotnom pumpom. Uz dodatne solarne panele i VPBS dobijate kompletan sistem.

NIBE VST 20

Omogućuje da topla voda ima prioritet kod toplotnih pumpi sa velikom snagom (snaga punjenja između 15 i 40 kW), zajedno sa SMO 10 i F 1330-40. Ovo takođe zahteva akumulator za toplu vodu, na primer NIBE VPA.

NIBE EMK 300

Komplet za merenje energije za unutrašnju jedinicu.

NIBE K11

Priključna kutija sa termostatom i zaštitom od pregrevanja

NIBE ELK 26

ELK 15 je imerzioni grejač koji je prvenstveno namenjen za instalaciju zajedno sa toplotnom pumpom za grejanje kuća.

NIBE ELK 42

Električni kotlovi za dodatno grejanje za geotermalne toplotne pumpe.

NIBE ELK 213

NIBE ELK 213 je električni grejač dizajniran za grejanje samostojećih kuća ili manjih kuća za izdavanje, kao i za indirektno zagrevanje vode. NIBE ELK 213 može da se instalira zajedno sa kotlom, akumulacionim rezervoarom ili toplotnom pumpom. Kada se instalira zajedno sa toplotnom pumpom, na primer, električni grejač se automatski uključuje da obezbedi dopunsko grejanje kada je potreba za grejanjem veća od kapaciteta toplotne pumpe.

NIBE ELK 15

ELK 15 je imerzioni grejač koji je prvenstveno namenjen za instalaciju zajedno sa toplotnom pumpom za grejanje. NIBE ELK 15 ima zaštitu od pregrevanja i kontaktore za spoljnu regulaciju dve grupe snage, 5,0 i 10,0 kW.

NIBE HR 10

Pomoćni relej HR 10 je priključna kutija u kojoj se nalaze kontaktor i obrtni birač. Koristi se za kontrolu spoljnog 1-faznog do 3-faznog opterećenja, kao što su gorionici za naftu, imerzioni grejači i pumpe.

NIBE POOL 40

Dodatna oprema koja omogućava zagrevanje bazena pomoću toplotne pumpe. Maks. 18 kW. Toplotna pumpa kontroliše povratni ventil, cirkulacionu pumpu za bazen i cirkulacione pumpe za grejno kolo preko POOL 40.

NIBE ECS 40

ECS 40 se koristi kada se toplotna pumpa instalira u kućama sa do četiri različita sistema klimatizacije koji zahtevaju različite temperature u instalacijama, na primer, u slučajevima u kojima kuća ima i sistem radijatora i sistem podnog grejanja.

Visina (mm)

350

Širina

540

Dubina

110

Neto težina (kg)

5

Product catalogue ( en )
Product catalogue ( en )