NIBE Vazduh/Voda toplotne pumpe

NIBE SPLIT BA-SVM

Vazduh/Voda toplotne pumpe
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE BA-SVM je kompaktan unutrašnji modul pogodan za split sisteme vazduh-voda. Spoljni modul AMS 20 se povezuje cevima sa rashladnim sredstvom sa NIBE BA-SVM. NIBE BA-SVM pruža optimalne uštede pošto se toplotna pumpa automatski prilagođava potrebama objekta tokom cele godine. NIBE BA-SVM radi do spoljne temperature od 20  C i dovodnom vodu isporučuje temperaturu do 58  C. Delotvorna funkcija hlađenja omogućuje toplotnoj pumpi da obezbeđuje prijatnu klimu u enterijeru i na visokim spoljnim temperaturama.

INTELLIGENT TECHNOLOGY

Compact heat pump that adapts to the needs of the house.

POWERFUL

High capacity even down to -20°C and effective cooling function

EASY

Simple and easily placed indoor module.

A SIMPLER LIFE

Part of your smart home - Control your comfort online with NIBE Uplink.

  • Pribor
  • Tehničke informacije
  • Dokument
NIBE BA-SVM 10-200/6
NIBE BA-SVM 10-200/12

NIBE Köldmedierörsats 12 m

Komplet cevi za rashladno sredstvo, 12 m

NIBE VST 11

Omogućuje toplotnoj pumpi zajedno sa SMO 10 da daje prioritet punjenju tople vode na sistemima sa varijabilnom kondenzacijom. Ovo takođe zahteva akumulator za toplu vodu, npr. NIBE VPA. Kontrola za toplu vodu za maks. izlaz električne snage: 18 kW

NIBE KVR 10-F2040 6 M

Cevi za kondenzovanu vodu za F2040. Različite dužine, 1, 3 ili 6 m.

NIBE VST 20

Omogućuje da topla voda ima prioritet kod toplotnih pumpi sa velikom snagom (snaga punjenja između 15 i 40 kW), zajedno sa SMO 10 i F 1330-40. Ovo takođe zahteva akumulator za toplu vodu, na primer NIBE VPA.

NIBE RMU 40

Pomoću RMU 40 možete da kontrolišete i pratite svoju Nibe toplotnu pumpu iz druge prostorije u kući.

NIBE KVR 10-F2040 3 M

Cevi za kondenzovanu vodu za F2040. Različite dužine, 1, 3 ili 6 m.

NIBE AXC 30

Kartica za dodatnu opremu.

NIBE POOL 40

Dodatna oprema koja omogućava zagrevanje bazena pomoću toplotne pumpe. Maks. 18 kW. Toplotna pumpa kontroliše povratni ventil, cirkulacionu pumpu za bazen i cirkulacione pumpe za grejno kolo preko POOL 40.

NIBE EMK 300

Komplet za merenje energije za unutrašnju jedinicu.

NIBE KVR 10-F2040 1 M

Cevi za kondenzovanu vodu za F2040. Različite dužine, 1, 3 ili 6 m.

NIBE ECS 40

ECS 40 se koristi kada se toplotna pumpa instalira u kućama sa do četiri različita sistema klimatizacije koji zahtevaju različite temperature u instalacijama, na primer, u slučajevima u kojima kuća ima i sistem radijatora i sistem podnog grejanja.

NIBE HTS 40

HTS 40 je element dodatne opreme koji beleži vlažnost i temperaturu.

NIBE HR 10

Pomoćni relej HR 10 je priključna kutija u kojoj se nalaze kontaktor i obrtni birač. Koristi se za kontrolu spoljnog 1-faznog do 3-faznog opterećenja, kao što su gorionici za naftu, imerzioni grejači i pumpe.

NIBE MODBUS 40

NIBE toplotna pumpa može da se kontroliše i prati preko spoljne opreme Modbus.

NIBE ECS 41

Dodatno grejno kolo (preporučeno podno grejanje 80–250 m2). ECS 41 se koristi kada se toplotna pumpa instalira u kućama sa do četiri različita sistema klimatizacije koji zahtevaju različite temperature u instalacijama, na primer, u slučajevima u kojima kuća ima i sistem radijatora i sistem podnog grejanja.

Visina (mm)

1610

Širina

600

Dubina

610

Neto težina (kg)

163

Klasa efikasnosti Grejanje prostorija, 35°C

A+++

Klasa efikasnosti Grejanje prostorija, 55°C

A++

Klasa efikasnosti Sistemsko grejanje, 35°C

A+++

Klasa efikasnosti Sistemsko grejanje, 55°C

A++

Product catalogue ( en )
Energy Labels AMS10-6 + BA-SVM10-200/6 E EM
Energy Labels AMS 10-8 + BA-SVM10-200/12 E EM
Maintenance and installation manual ( en )
Maintenance and installation manual ( sl )