NIBE Geotermalne toplotne pumpe

NIBE F1345

Geotermalne toplotne pumpe
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE F1345 je moćna, fleksibilna geotermalna toplotna pumpa koja je dostupna u verzijama izlazne snage od 24, 30, 40 i 60 kW. U jednom sistemu može biti kombinovano do devet NIBE F1345 pumpi da bi se dobila izlazna snaga do 540 kW. NIBE F1345 ima faktor visokih sezonskih performansi i sa zapreminom rashladnog sredstva po modulu kompresora ekvivalentnom količini manjoj od 5 tona CO2, NIBE F1345 ne zahteva godišnje kontrole. Dva velika kompresora pumpu NIBE F1345 čine savršenom za objekte koji su zahtevniji za grejanje. Kompresori se uključuju i isključuju automatski za bolju regulaciju izlazne snage, duži radni opseg, manje habanje i uništavanje i veću pouzdanost. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam pruža kontrolu nad potrošnjom energije i biće ključni deo vašeg povezanog stila života. Efikasni sistem kontrole automatski podešava klimu u enterijeru za maksimalnu udobnost, a vi istovremeno prirodi činite uslugu.

Fleksibilnost i moć

Moćan, fleksibilan sistem koji pokriva potrebe za izlaznom snagom do 540 kW.

Pouzdanost

Pouzdani sistem sa efikasnom regulacijom snage koji ne zahteva godišnju proveru.

Daljinsko upravljanje

Pametna tehnologija sa jednostavnim komandama za optimalnu daljinsku kontrolu.

  • Pribor
  • Tehničke informacije
  • Dokument
NIBE F1345-24
NIBE F1345-40
NIBE F1345-60

NIBE KB 32

Kombinovani ventil za dolivanje slanog rastvora. Uključujući izolaciju.

NIBE ELK 42

Električni kotlovi za dodatno grejanje za geotermalne toplotne pumpe.

NIBE ELK 26

ELK 15 je imerzioni grejač koji je prvenstveno namenjen za instalaciju zajedno sa toplotnom pumpom za grejanje kuća.

NIBE ELK 213

NIBE ELK 213 je električni grejač dizajniran za grejanje samostojećih kuća ili manjih kuća za izdavanje, kao i za indirektno zagrevanje vode. NIBE ELK 213 može da se instalira zajedno sa kotlom, akumulacionim rezervoarom ili toplotnom pumpom. Kada se instalira zajedno sa toplotnom pumpom, na primer, električni grejač se automatski uključuje da obezbedi dopunsko grejanje kada je potreba za grejanjem veća od kapaciteta toplotne pumpe.

NIBE ELK 15

ELK 15 je imerzioni grejač koji je prvenstveno namenjen za instalaciju zajedno sa toplotnom pumpom za grejanje. NIBE ELK 15 ima zaštitu od pregrevanja i kontaktore za spoljnu regulaciju dve grupe snage, 5,0 i 10,0 kW.

NIBE AXC 50

Kartica za dodatnu opremu. Kartica za dodatnu opremu je potrebna za dodatnu toplotu sa postupnom kontrolom (npr. spoljni električni kotao) ili dodatnu toplotu kontrolisan šantom (npr. kotao na drva/naftu/gas/pelet), pasivno/aktivno hlađenje sa 2 cevi, pasivno hlađenje sa 2 odnosno 4 cevi ili ako se dovod za toplu vodu povezuje sa F1345. Kartica za dodatnu opremu je takođe potrebna ako je geotermalna pumpa ili spoljna cirkulaciona pumpa povezana sa F1345 istovremeno sa aktivacijom alarma.

NIBE SOLAR 42

NIBE SOLAR 42 omogućuje solarno grejanje sa vašom toplotnom pumpom. Uz dodatne solarne panele i VPBS dobijate kompletan sistem.

NIBE POOL 40

Dodatna oprema koja omogućava zagrevanje bazena pomoću toplotne pumpe. Maks. 17 kW. Toplotna pumpa kontroliše povratni ventil, cirkulacionu pumpu za bazen i cirkulacione pumpe za grejno kolo preko POOL 40.

NIBE MODBUS 40

NIBE toplotna pumpa može da se kontroliše i prati preko spoljne opreme Modbus.

NIBE RMU 40

Pomoću RMU 40 možete da kontrolišete i pratite svoju Nibe toplotnu pumpu iz druge prostorije u kući.

NIBE ECS 40

ECS 40 se koristi kada se toplotna pumpa instalira u kućama sa do četiri različita sistema klimatizacije koji zahtevaju različite temperature u instalacijama, na primer, u slučajevima u kojima kuća ima i sistem radijatora i sistem podnog grejanja.

NIBE SOLAR 40

NOBE Solar 40 omogućuje solarno grejanje sa vašom toplotnom pumpom. Uz dodatne solarne panele i VPAS dobijate kompletan sistem.

NIBE ACS 45

Aktivno/pasivno hlađenje (4 cevi). ACS 45 u kombinaciji sa toplotnom pumpom je sistem za kontrolu klimatizacije za grejanje i hlađenje kuća i zgrada sa stanovima.

NIBE HPAC 45

NIBE HPAC 45 dodatna oprema vašoj instalaciji daje viši stepen fleksibilnosti. Kombinujte toplotnu pumpu sa NIBE HPAC 45 za pasivno ili aktivno hlađenje. Funkcioniše i kada vaš sistem kontinuirano zagreva vodu.NIBE HPAC 45 se lako kontroliše preko kontrolne table na toplotnoj pumpi, gde se lako upravlja podešavanjima i praćenjem pritiskom na dugme. Klasičan dizajn ove dodatne opreme omogućava da se ona odlično uklapa sa ostalom opremom za vašu toplotnu pumpu.

NIBE EMK 500

Komplet za merenje energije za unutrašnju jedinicu.

NIBE VPB 500-1000

NIBE VPB 500 / 750 / 1000 je efikasan bakarni bojler za toplu vodu sa velikim rasponom primena koji je razvijen za povezivanje sa toplotnom pumpom, kotlom na gas ili naftu. NIBE VPB 500 / 750 / 1000 ima izolaciju od materijala Neopor i poliesterske vune za male gubitke energije. Izolacija i spoljni omotač mogu da se skinu da bi se olakšala instalacija. NIBE VPB 500 / 750 / 1000 je dizajniran za zgrade koje imaju potrebu za velikom količinom tople vode i može se paralelno povezati za maksimalni kapacitet.

NIBE VST 20

Omogućuje da topla voda ima prioritet kod toplotnih pumpi sa velikom snagom (snaga punjenja između 15 i 40 kW), zajedno sa SMO 10 i F 1330-40. Ovo takođe zahteva akumulator za toplu vodu, na primer NIBE VPA.

NIBE PVT

NIBE PCS 44

Pasivno hlađenje. PCS 44 se koristi kada se toplotna pumpa instalira u instalaciji sa pasivnim hlađenjem.

NIBE ECS 41

Dodatno grejno kolo (preporučeno podno grejanje 80–250 m2). ECS 41 se koristi kada se toplotna pumpa instalira u kućama sa do četiri različita sistema klimatizacije koji zahtevaju različite temperature u instalacijama, na primer, u slučajevima u kojima kuća ima i sistem radijatora i sistem podnog grejanja.

NIBE HR 10

Pomoćni relej HR 10 je priključna kutija u kojoj se nalaze kontaktor i obrtni birač. Koristi se za kontrolu spoljnog 1-faznog do 3-faznog opterećenja, kao što su gorionici za naftu, imerzioni grejači i pumpe.

NIBE HTS 40

HTS 40 je element dodatne opreme koji beleži vlažnost i temperaturu.

Visina (mm)

1800

Širina

600

Dubina

620

Neto težina (kg)

320

Klasa efikasnosti Grejanje prostorija, 35°C

A+++

Klasa efikasnosti Grejanje prostorija, 55°C

A++

Klasa efikasnosti Sistemsko grejanje, 35°C

A+++

Klasa efikasnosti Sistemsko grejanje, 55°C

A++

Installer manual ( en )
Product leaflet ( en )
Product catalogue ( en )
Product catalogue ( en )
Product catalogue ( en )
Product catalogue ( sl )
Energy Labels F1345-24
Energy Labels F1345-30
Energy Labels F1345-40
Energy Labels F1345-60
Operating handbook ( en )