NIBE Proizvodi na solarnu energiju

NIBE PVT

Proizvodi na solarnu energiju
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE PV-T kolektor je alternativni, inovativni izvor toplote za upotrebu sa NIBE toplotnim pumpama sa zemljom, eliminišući potrebu za nizom kolektora u zemlji ili bušotini. PV-T kolektori proizvode električnu energiju koja se može koristiti za rad toplotne pumpe zemlja-voda.

Potpuno tihi kolektor vazduha za NIBE toplotne pumpe sa više izvora

Idealno rešenje kao alternativa ili dopuna sistemu bunara ili površinskih kolektora

Cirkulišuća slana voda pomaže u hlađenju PVT panela, čime se povećava efikasnost PV proizvodnje

  • Tehničke informacije
  • Dokument
NIBE PVT

Visina (mm)

1055

Širina

1791

Dubina

65

Neto težina (kg)

27

Installer manual ( sv ), ( en ), ( de )