NIBE Proizvodi na solarnu energiju

NIBE PV

Proizvodi na solarnu energiju
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE PV je integrisano rešenje zasnovano na potpuno modularnom sistemu u osam osnovnih veličina: 4 / 8 / 12 / 16 i 20 kW. Svaki osnovni paket ima nominalnu snagu od 4 kW i sastoji se od 10 panela, delova za montažu i invertera sa komunikacionim modulom koji su spremni za instalaciju. Solarni paket se lako može proširiti dodatnim solarnim panelima za optimalnu iskorišćenost prostora na krovu. NIBE PV se sastoji od panela sa monokristalnim silikonskim ćelijama sa PERC tehnologijom i izlazom od 400 Wp. Solarni paneli su elegantni, potpuno crni paneli. NIBE PV tokom cele godine koristi sunčevu energiju i pretvara je u struju. NIBE PV može da se poveže sa NIBE toplotnom pumpom* za maksimalnu energetsku efikasnost. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam pruža kontrolu nad potrošnjom energije i biće ključni deo vašeg povezanog doma. Efikasni sistem kontrole automatski podešava klimu u enterijeru za maksimalnu udobnost, a vi istovremeno prirodi činite uslugu. * odnosi se na sisteme koji mogu da se povežu sa NIBE Uplink.

Modularni sistem

Fleksibilni modularni sistem u pet osnovnih veličina sistema koji se mogu jednostavno proširiti

Potpuno crne boje

Elegantni paneli koji koriste PERC tehnologiju za maksimalnu efikasnost

Deo vašeg pametnog doma

Povezivanje sa NIBE toplotnom pumpom za maksimalnu energetsku efikasnost

  • Tehničke informacije
  • Dokument
NIBE PV 4 kW
NIBE PV 8 kW
NIBE PV 12 kW
NIBE PV 16 kW
NIBE PV 20 kW

Visina (mm)

1722

Širina

1134

Dubina

30

Neto težina (kg)

22

Installer manual ( en )
Informativni letak za potrošače ( en )