Čuvajte energiju u NIBE akumulatorskom rezervoaru

NIBE UKV

Rezervoari tople vode
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE UKV je serija akumulacionih sudova koji su prvenstveno dizajnirani za povezivanje sa toplotnim pumpama za postizanje većih zapremina sa sistemom grejanja. Ovo optimizuje rad toplotne pumpe. NIBE UKV može da se poveže i za smanjivanje privremenih vršnih vrednosti temperature koje izazivaju kretanja u instalacionim cevima tokom promena temperature. NIBE UKV je dostupan u veličinama od 40, 100, 200, 300 i 500 litara. Za sisteme sa aktivnim hlađenjem najbolje je koristiti NIBE UKV 200 ili NIBE UKV 300 sa izolacijom protiv kondenzacije. Kod NIBE UKV 500 izolacija se može skinuti za lakše rukovanje proizvodom.

Velika zapremina i bolji rad toplotne pumpe

Ekspanzija zapremine za sistem grejanja

Izjednačavač protoka i temperature

Za veoma efikasan i bezbedan sistem klimatizacije bez visokih vršnih vrednosti u temperaturi

Aktivno hlađenje

NIBE UKV 200 ili NIBE UKV 300 sa izolacijom protiv kondenzacije za sisteme sa aktivnim hlađenjem

  • Tehničke informacije
  • Dokument
NIBE UKV 40
NIBE UKV 100
NIBE UKV 200
NIBE UKV 300
NIBE UKV 500
NIBE UKV 20-220
NIBE UKV 20-300
NIBE UKV 20-500
NIBE UKV 20-750
NIBE UKV 20-1000

Visina (mm)

495

Neto težina (kg)

22

Klasa efikasnosti zagrevanja vode

B

Maintenance and installation manual UKV 500
Maintenance and installation manual ( en )