Čuvajte energiju u NIBE akumulatorskom rezervoaru

NIBE AHP/AHPS/AHPH

Rezervoari tople vode
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE AHP / AHPS / AHPH je modularni akumulacioni rezervoar kojim se lako upravlja i koji ima mnogo opcija za povezivanje. Svaki modul u sistemu je širok 60 cm i ima efikasnu izolaciju, zbog čega ima male gubitke energije. NIBE AHPS/AHPH može da se koristi za grejanje vode kroz kombinovani kalem za toplu vodu i može da radi sa velikom izlaznom snagom – toplotna pumpa do 24 kW – što dovodi do velikog kapaciteta tople vode za ove „tehnološke rezervoare“. Povezivanje na nekoliko različitih nivoa olakšava snabdevanje energijom i izlaznu snagu u većini kombinacija. Priključivanje se vrši na toplotnoj pumpi ili sa drugim izvorom toplote. NIBE AHPS je ugrađen, kombinovani kalem za toplu vodu za zagrevanje vode, kao i solarni kalem. NIBE AHPS i NIBE AHPH može da se proširi pomoću NIBE AHP do potrebne zapremine sistema.

Tehnološki rezervoar

Akumulacioni rezervoar za zagrevanje tople vode sa više opcija za povezivanje

Rad sa velikom izlaznom snagom

Pogodan za veliku izlaznu snagu i velike kapacitete tople vode

Dovod energije u više kombinacija

Modularni sistem sa jednostavnim upravljanjem za prilagođene zahteve u vezi sa zapreminom

  • Tehničke informacije
  • Dokument
NIBE AHP 10-300
NIBE AHPH 10-300
NIBE AHPS 10-300

Visina (mm)

1800

Širina

600

Dubina

600

Neto težina (kg)

105

Klasa efikasnosti zagrevanja vode

C

Installer manual ( en )
Product leaflet ( en )
Energy Labels AHP 10-300
Energy Labels AHPH ( sv )
Informativni letak za potrošače ( en )