NIBE Električni kotao

NIBE ELK 213

Električni kotao
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE ELK 213 je električni grejač dizajniran za grejanje samostojećih kuća ili manjih kuća za izdavanje, kao i za indirektno zagrevanje vode. NIBE ELK 213 može da se instalira zajedno sa kotlom, akumulacionim rezervoarom ili toplotnom pumpom. Kada se instalira zajedno sa toplotnom pumpom, na primer, električni grejač se automatski uključuje da obezbedi dopunsko grejanje kada je potreba za grejanjem veća od kapaciteta toplotne pumpe.

Efikasni električni grejač

Za samostojeće kuće i manje kuće za iznajmljivanje

Sistemsko rešenje sa fleksibilnošću

Fleksibilan sistem grejanja i zagrevanja vode u kombinaciji sa toplotnom pumpom

Prikladnost

Može se instalirati sa različitim izvorima toplote