Start Baza znanja Priče NIBE Geotermalna toplotna pumpa greje i hladi vrtić u Novim Banovcima
Kontaktirajte nas

Geotermalna toplotna pumpa greje i hladi vrtić u Novim Banovcima

Geotermalna toplotna pumpa greje i hladi vrtić u Novim Banovcima 

OPŠTINA STARA PAZOVA, PRI SAMOM KONCIPIRANJU IDEJNOG REŠENJA I PRI DEFINISANJU PROJEKTNIH ZADATAKA, ODLUČILA JE DA VRTIĆ KOJI ĆE SE IZRADITI U NOVIM BANOVCIMA BUDE OBJEKAT VISOKE ENERGTESKE EFIKASNOSTI. PRATEĆI EVROPSKE I SVETSKE SMERNICE, TE DIREKTIVE PO PITANJU UŠTEDE ENERGIJE I ZAŠTITE ČOVEKOVE ŽIVOTNE SREDINE, ODLUČILI SU DA JE TOPLOTNA PUMPA IDEALNO REŠENJE ZA GREJANJE I HLAĐENJE NJIHOVOG NOVOG OBJEKTA. KAO NAJPOVOLJNIJA, ALI NIŠTA MANJE VAŽNO I TEHNIČKI SUPERIORNIJA, IZABRANA JE NIBE FIGHTER 1345 - 30 KW.

Mesto Novi Banovci u opštini Stara Pazova nalazi se pored autoputa Novi Sad- Beograd, 20 km udaljenog od Beograda i predstavlja jedno od najrazvijenijih sela u Vojvodini pa i Srbiji. Stalni razvoj sela dovodi do povećanja broja ljudi, a samim tim i dece. Tako se javila potreba za još jednim vrtićem kapaciteta 160 dece različite životne dobi.

Objekat je montažnog tipa i građen je od energetski visoko efikasnih fasadnih panela poslednje generacije. Poseduje grejanje/hlađenje toplotnom pumpom, po sistemu voda/voda kao ekonomično i odgovorno grejanje, koje nam može obezbediti održivi razvoj.

"Po sagledavanju cene izrade bunara i kolektora sa sondama, odlučili smo da je voda u ovom slučaju najbolji izvore energije za NIBE F1345 - 30 KW. Posle izrade ogledne bušotine, i izvršene karotaže iste, došli smo do zaključka da se voda koja sadrži krupno zrnastu strukturu peska nalazi na 84 metru. Na toj dubini smo napravili naš izvorni bunar koji treba da nam obezbedi 1,62 l/s dotoka vode neophodne za rad naše toplotne pumpe" kaže Branislav Gavarić iz firme INTEC, zadužen za NIBE tehničku podršku.

Po zakonu o eksplatisanju resursa Republike Srbije ovu vodu po oduzimanju energije dužni ste vratiti nazad u zemlju. Tako je u tu svrhu iskopan i opremljen upojni bunar gde se karotažom utvrdilo da njegova dubina mora biti 62 m. Po pravilima izrade ova dva bunara su međusobno udaljena 16 metara.

"U objektu su montirani fan coil uređaji, koji će mu omogućiti grejanje i hlađenje. Svi elementi grejnog sistema, fan coil uređaji,cirkulacione pumpe i sl. su nisko energetski potrošači" kaže Aleksandar Milinski projekt menadžer u INTEC-u, zastupniku NIBE proizvoda za Srbiju.

"Za potrebe grejanja tople potrošne vode na sistem je vezan bojler NIBE VPB 750 l . Sada jedan modul pumpe uvek ima prioritet da greje sanitarnu vodu, pa tek po završetku nastavlja da greje objekat" ističe Branislav Gavarić iz firme INTEC, zadužen za NIBE tehničku podršku.

 "Očekujemo da će se celokupna investicija brzo vratiti, jer je objekat u funkciji gotovo tokom čitave godine" ističe Marija Stanković projekt menadžer u Intec D.O.