Start NB Content Modules NB Icon Bullet List

NB Icon Bullet List

Content

Add any number of list items, select a list icon in .svg format and enter header and text content for each item.

The bullet list height and width adapts to the available container-area and the amount of content.

List items can be reordered in the list by drag'n drop.

Color theme

A selected color theme is required and the choice between Blue or Green is given and will affect headings and icons.

Header

Text

Header

Text

Header

Text

Röststyrning

Stöd för styrning med röstassistenter.

Uppdateringar

Automatiska uppdateringar av mjukvaran.

Smarta tillbehör

Möjlighet att välja smarta trådlösa tillbehör för ökad komfort.