Start Apie NIBE Tvarumas
Tvarios energijos sprendimai 70 metų

Tvarios energijos sprendimai jau 70 metų

NIBE tvarumas

Dirbame kiekvieną dieną, tam kad pasaulis taptų geresnis

Nuo pat veiklos pradžios 1952 m. mes ryžtingai siekdami tikslo dirbome kurdami naujus efektyvesnio energijos vartojimo metodus. Tokiu būdu NIBE atlieka svarbų vaidmenį pasauliniu mastu pereinant prie tvaresnės visuomenės. Ir mes tuo didžiuojamės.

Tačiau mes taip pat žinome, koks sudėtingas yra tvarumo klausimas ir kaip svarbu atsakingai elgtis kaip įmonei, kai kalbame apie savo darbuotojus ir tiekėjus. Taip pat žinome, kokį poveikį mūsų produktai daro klimatui ir mus supančiai visuomenei per visą jų gyvavimo ciklą. Tai yra užduotis, kurią vertiname labai rimtai.

NIBEs arbete med hållbara energilösningar

Klimato kaita yra didžiausias mūsų šių laikų iššūkis

NIBE aktyviai dirba kuriant produktus ir sistemas, kurios būtų pritaikytos šiuolaikiniams tvarios energijos sprendimų reikalavimams. Siekiame padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančios energijos dalį ir taip sukurti ilgalaikę vertę mūsų klientams ir klimatui.

Mūsų pačių darbas tvarumo srityje vyksta keturiose srityse:

Verslo atsakomybė

Visoje vertės grandinėje dirbame su verslo atsakomybe, o etika yra svarbi mūsų verslo dalis. Jūs, kaip klientas, turėtumėte mumis pasitikėti.

Atsakomybė už aplinką

Atsakomybę aplinkai vertiname kaip svarbią visos perdirbimo grandinės, kuri prasideda nuo tiekėjų ir baigiasi Jumis – klientu, dalį. Siekiame sumažinti mūsų produktų poveikį aplinkai ir klimatui per visą jų gyvavimo ciklą.

Darbuotojo atsakomybė


Norint pasiekti savo tikslus šiandien ir ateityje, svarbiausia yra sugebėti išlaikyti ir pritraukti naujų, kompetentingų, įsipareigojusių darbuotojų.

Įmonių socialinė atsakomybė


Būdami visuomenės dalis, turime elgtis atsakingai kaip įmonė. Mes bendradarbiaujame vietiniu ir pasauliniu mastu su mokyklomis, aukštojo mokslo įstaigomis ir organizacijomis, kad prisidėtume prie žinių ir skurdo mažinimo.

NIBE remia Darnaus vystymosi planą iki 2030

Nuo 2014 m. NIBE įsipareigojo laikytis 10 Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (UNGC) principų. UNGC yra savanoriška iniciatyva, pagrįsta įmonės vadovybės įsipareigojimais įgyvendinti tvarumo principus ir aktyviai užmegzti partnerystę siekiant paremti ilgalaikius JT (Jungtinių Tautų) tikslus.

2015 m. rugsėjį JT valstybės narės patvirtino Darnaus vystymosi tikslus (SDG). 17 tvarumo tikslų vadovaujasi kiekvienos narės įsipareigojimu sukurti aiškų planą ir iki 2030 m. imtis būtinų priemonių, kad būtų sukurta ilgalaikė tvari plėtra, panaikintas didžiulis skurdas, kovojama su klimato krize ir sumažinta nelygybė bei neteisybė pasaulyje.

Pasirinkome dirbti su 6 iš 17 pasaulinių tikslų, nustatytų Darnaus vystymosi plane iki 2030.

NIBE įsipareigojimas 2030 m. planui:

  • Padidinti gaminių, pagrįstų atsinaujinančia energija, dalį ir patenkinti rinkos poreikį efektyviai naudoti energiją ir švarius energijos sprendimus.
  • Skatinti saugią ir patikimą darbo aplinką, ginti darbuotojų teises, užtikrinti tinkamas darbo sąlygas tiek pačių darbuotojų veikloje, tiek tiekimo grandinėje, užtikrinti užimtumą ir augimą.
  • Padaryti gamybą tvaresnę efektyviai naudojant išteklius, naudojant švarias ir aplinką tausojančias technologijas bei skiriant lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai.
  • Pateikti efektyvius išteklius naudojančius ir prie klimato sąlygų pritaikytus komponentus, produktus ir sprendimus, kurie prisideda prie tvarių miestų ir saugios infrastruktūros kūrimo.
  • Taikyti tvarius cheminių medžiagų tvarkymo ir emisijų į orą, vandenį ir žemę mažinimo metodus. Tausoti išteklius, sumažinti atliekų kiekį, perdirbti ir pakartotinai naudoti didesniu mastu. Pateikti tvarumo informaciją skaidriai mūsų ataskaitų teikimo cikle.
  • Gerbti ir laikytis nacionalinių ir tarpvalstybinių teisės aktų, taip pat aktyviai kovoti su visų formų korupcija. Sukurti vidaus kontrolės sistemas, susijusias su teisės aktų laikymusi ir etikos verslo principais.

Kiti tvarumo tikslai, kurių siekiame

Be pasaulinių tikslų, NIBE taip pat turi atsakingo verslo tikslus ir sistemingai atlieka išsamų patikrinimą įvairiose vertės grandinės dalyse, pavyzdžiui, subrangovuose. Mūsų gamyklos siekia ilgalaikių tikslų, siekdamos pakeisti iškastinius energijos šaltinius atsinaujinančiais šaltiniais. Turime vadybos sistemas įvairiose srityse, visų pirma kokybės, aplinkos ir darbo aplinkos srityse, kurioms taip pat esame sertifikuoti keliose savo veiklos srityse. Darbo aplinka yra svarbi, todėl nuolat stengiamės sumažinti sužalojimų darbe riziką.

NIBE tvari ateitis

Padėkite mums kurti tvarią ateitį

Didelė dalis atmosferoje esančio anglies dioksido susidaro iš iškastinių energijos šaltinių šildymo ir karšto vandens įrenginių. Naftą, anglį ir dujas turi pakeisti atsinaujinantys energijos šaltiniai, mažinantys ilgalaikę žalą gamtai.

Po beveik 70 metų klimato sprendimų gamybos, norėtume pakviesti Jus prisijungti prie mūsų kuriant tvaresnę ateitį. Vertiname savo Šiaurės šalių palikimą. Panaudodami atsinaujinančią gamtos energiją ir derindami ją su išmaniomis, inovatyviomis technologijomis, galime pasiūlyti efektyvius sprendimus, naudingus kiekvienam.

NIBE šilumos siurbliai

Pradėkite nuo NIBE šilumos siurblio

Pakeitę iškastinį kurą atsinaujinančia energija gausite daug naudos. Jūs gaunate tvaresnį šildymo sprendimą, kuris padeda sumažinti anglies pėdsaką. Be to, galite pasirinkti energiją taupantį sprendimą, kuris gali sumažinti energijos sąnaudas ir išlaidas. Jūs darote paslaugą ir sau, ir aplinkai.

Naudodami NIBE šilumos siurblį galite naudoti atsinaujinančią energiją iš savo aplinkos, kad sukurtumėte patogų patalpų klimatą. Šilumos siurblys suteikia tiesioginę grąžą aplinkai mažesnes energijos sąnaudas ir emisijas. Reikalingas elektros energijos kiekis yra palyginti mažas, nes pagrindinis šilumos siurblio maitinimo šaltinis nėra maitinamas iš elektros tinklo. Elektra reikalinga tik šilumos siurblio veikimui, kuris savo ruožtu naudoja atsinaujinančią energiją, leidžiančią sutaupyti iki 75% energijos sąnaudų šildymui ir karštam vandeniui. Būsite labai patenkinti savo sprendimu, nes energijos kainos nuolat auga. Iš tikrųjų investavimo naudą galite gauti jau po mėnesio.

Sustainability work and NIBE

228 000 tonų mažiau CO₂ emisijų 2019 m.

Jei skaičiuotumėte sumažintą emisiją pagal šildymo sistemos tipą, kurį 2019 m. ES pakeitė NIBE grupės šilumos siurbliai, vien šiais metais būtų sutaupyta 228 000 tonų anglies dioksido. Tai yra maždaug tiek pat, kiek išmetamųjų teršalų kiekis iš visų autobusų, mopedų ir motociklų visoje Švedijoje arba 100 000 skrydžių lėktuvu vienam asmeniui į Tailandą ir atgal.

NIBE Group – pasaulinė grupė, turinti bendroves ir veikianti visame pasaulyje

NIBE siūlo aplinkai nekenksmingus ir energiją taupančius patalpų komforto sprendimus visų tipų objektams, taip pat komponentus ir sprendimus pažangiam šildymui ir valdymui pramonėje ir infrastruktūroje.

Daugiau skaitykite »