Uslovi garancije

Sedmogodišnji uslovi garancije

Uslovi sedmogodišnje garancije

  • NIBE toplotne pumpe pod garancijom su 24 mjeseca za dijelove i rad od dana instalacije ili 33 mjeseca od dana proizvodnje (što je kraće).

  • Kad nisu ispunjeni ovi uslovi, bilo koji rezervni dio ili komponenta izdani unutar važećeg perioda garancije i dalje podliježu 12-mjesečnoj garanciji od datuma kad ih izda proizvođač.

  • Kompanija NIBE Energy Systems Limited neće snositi odgovornost ako se ne budete pridržavali uputstva za korištenje proizvođača ili uputstva za instaliranje, za štetu koja nastane radi nepravilne upotrebe, zanemarivanja, neispravne instalacije, slučajne štete ili bilo koje druge upotrebe kad je uređaj korišten za bilo što drugo osim onoga za što je dizajniran.


  • NIBE VIP instalateri mogu ponuditi svojim korisnicima garanciju od 7 godina na dijelove i rad*

  • NIBE garancija je bazirana na uređaju koji je instalirao i dostavio NIBE akreditirani instalater, koji se servisira svake godine i za koji su popunjeni odgovarajući dokumenti.

  • Ova garancija vrijedi samo za uređaje koji su kupljeni i koriste se u Velikoj Britaniji.

  • Ova 7-godišnja garancija je za instalaciju registriranu nakon 1. maja 2014.

  • * Proširena garancija odnosi se na sve dijelove i troškove za sisteme zrak toplotnih pumpi NIBE F2040, NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345 i F1355 sisteme geotermalnih toplotnih pumpi.Njih mora instalirati NIBE VIP instalater (podliježu godišnjem servisiranju i za njih se mora popuniti odgovarajuća dokumentacija osiguranja kvalitete).

_