Standardni uslovi garancije NIBE

  • NIBE toplotne pumpe pod garancijom su 24 mjeseca za dijelove i rad od dana instalacije ili 33 mjeseca od dana proizvodnje, što je kraće.

  • NIBE garancija je bazirana na uređaju koji je instalirao i dostavio NIBE akreditirani instalater, koji se servisira svake godine i za koji su popunjeni odgovarajući dokumenti.

  • Ako ovaj uvjet nije ispunjen, svi rezervni dijelovi ili komponente izdani u primjenjivom garantnom roku i dalje imaju 12-mjesečnu garanciju od datuma izdavanja od strane proizvođača.

  • Kompanija NIBE Energy Systems Limited neće snositi odgovornost ako se ne budete pridržavali uputstva za korištenje proizvođača ili uputstva za instaliranje, za štetu koja nastane radi nepravilne upotrebe, zanemarivanja, neispravne instalacije, slučajne štete ili bilo koje druge upotrebe kad je uređaj korišten za bilo što drugo osim onoga za što je dizajniran._