Start Usluga klijentima Uslovi garancije

STANDARDNI USLOVI GARANCIJE NIBE


  • NIBE toplotne pumpe pod garancijom su 24 mjeseca za dijelove i rad od dana instalacije ili 33 mjeseca od dana proizvodnje, što je kraće.


  • NIBE garancija je bazirana na uređaju koji je instalirao i dostavio NIBE akreditirani instalater, koji se servisira svake godine i za koji su popunjeni odgovarajući dokumenti.


  • Ako ovaj uvjet nije ispunjen, svi rezervni dijelovi ili komponente izdani u primjenjivom garantnom roku i dalje imaju 12-mjesečnu garanciju od datuma izdavanja od strane proizvođača.