Zrak-voda toplotne pumpe

NIBE SMO S40

Zrak-voda toplotne pumpe
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE SMO S40 pruža optimalnu kontrolu klimatskog sistema i dizajniran je za kombiniranje sa NIBE zračnim/vodenim pumpama za grijanje kako bi se osigurao integrisanim klimatski sistem za kuće i objekte. NIBE SMO S40 daje maksimalnu fleksibilnost kada govorimo o sistemskim rješenjima. Kontrolni modul može se spojiti sa komponentama, kao što su bojler, dodatni izvori topline i drugi dodaci specifični za prilagođenu instalaciju. Do osam NIBE zrak/voda pumpi može se spojiti na kontrolni sistem.

Pametan dom

U kombinaciji sa NIBE zrak/voda pumpom za grijanje - dio vašeg pametnog doma koji štedi energiju.

Prilagođeno korisniku

Pametan sistem prilagođen korisniku uz kontrolu dodirom za maksimalnu fleksibilnost.

  • Tehnicki podaci
NIBE SMO S40

Visina (mm)

350

Dubina (mm)

110

Neto težina (kg)

5