Toplotne pumpe rekuperatorskog tipa

NIBE F730

Toplotne pumpe rekuperatorskog tipa
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE F730 je inteligentna pumpa za izduvavanje toplog zraka. NIBE F730 efiaksno osigurava grijanje, ventilaciju, zagrijavanje i toplu vodu, lako i ekonomično. Uz svoj atraktivan, stilski dizajn i kompaktnu veličinu, pumpu za grijanje je lako smjestiti i instalisati u novim sistemima i kod nadogradnje postojeće pumpe za grijanje. Inverterska kontrola pumpe proizvodi izuzetno visok i ekonomičan izlaz toplote. NIBE F730 je dobro izolirana i energetski efikasna, minimalizira gubitak toplote i održava minimalnu potrošnju energije.. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam daje nadzor nad potrošnjom energije i biti će ključni dio vašeg uvezanog stila života. Efikasni sistem kontrole automatski prilagođava unutrašnju klimu za maksimalan komfor, a u isto vrijeme činite uslugu prirodi.

Regulirani izlaz

Energetski efikasan sveobuhvatan proizvod.

Visoke performanse

Visoki izlaz toplote sa minimalnom potrošnjom energije za tržište novonapravljenih, renoviranih i objekata namijenjenih konverziji.

Lakši život

Povezan dom sa pametnom tehnologijom za jednostavniji život.

  • Tehnicki podaci
  • Dokumenti
NIBE F730

Visina (mm)

2125

Dubina (mm)

616

Neto težina (kg)

207

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C

A++

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C

A++

Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C

A+++

Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C

A++

Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu

A

Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)

1,312

Količina freona, R407C (kg)

0,74

Deklarisan profil slavine

L

Količina tople vode 40 ° C (l)

240

Energy Labels