Geotermalne toplotne pumpe

NIBE F1245 PC

Geotermalne toplotne pumpe
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE F1245 PC je sveobuhvatna pumpa za grijanje sa spremnikom za toplu vodu kapaciteta 180 litara i integriranim pasivnim hlađenjem. NIBE F1245 PC ima visok faktor sezonskih performansi i velik temperaturni raspon. NIBE F1245 PC je dostupna sa sljedećim veličinama izlazne snage: 6, 8, 10 kW. Pumpa za grijanje je pogodna za odvojene i kuće u nizu. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam daje nadzor nad potrošnjom energije i biti će ključni dio uvezanog doma. Efikasni sistem kontrole automatski prilagođava unutrašnju klimu za maksimalan komfor, a u isto vrijeme činite uslugu prirodi.

Integrisana

Sveobuhvatna pumpa za grijanje uz spremnik za toplu vodu i integrisano hlađenje

Efikasna

Visok faktor sezonskih performansi - velik raspon temperature

Prilagođeno korisniku

Štedljiva pametna tehnologija sa kontrolama prilagođenim korisniku

  • Tehnicki podaci
  • Dokumenti
NIBE F1245 PC-6
NIBE F1245 PC-8
NIBE F1245 PC-10

Visina (mm)

1800

Dubina (mm)

620

Neto težina (kg)

318

Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C

A+++

Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C

A++

Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)

2,66

Količina freona, R407C (kg)

1,5

Deklarisan profil slavine

XL

Količina tople vode 40 ° C (l)

235

Energy Labels
Energy Labels