Geotermalne toplotne pumpe

NIBE F1245

Geotermalne toplotne pumpe
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE F1245 je sveobuhvatna pumpa za grijanje sa integrisanim bojlerom kapaciteta 180 litara. NIBE F1245 ima visoku sezonsku efikasnost i velik raspon temperature. NIBE F1245 je dostupna sa sljedećim vrijednostima izlazne snage: 6, 8, 10 i 12 kW. Pumpa za grijanje je pogodna za odvojene i kuće u nizu. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam daje kontrolu nad potrošnjom energije i biti će ključan dio vašeg uvezanog doma. Efikasni sistem kontrole automatski prilagođava unutrašnju klimu radi maksimalne udobnosti i u isto vrijeme pomažete prirodi.

Energetski efikasna i sveobuhvatna

Efikasna, sveobuhvatna pumpa za grijanje sa integrisanim spremnikom za toplu vodu.

Visoke performanse

Visok faktor sezonskih performansi - velik raspon temperature.

Dio vašeg pametnog doma

Štedljiva pametna tehnologija sa kontrolama prilagođenim korisniku.

  • Tehnicki podaci
  • Dokumenti
NIBE F1245-6
NIBE F1245-8
NIBE F1245-10
NIBE F1245-12

Visina (mm)

1800

Dubina (mm)

620

Neto težina (kg)

240

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C

A++

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C

A++

Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C

A+++

Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C

A++

Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu

A

Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)

2,66

Količina freona, R407C (kg)

1,5

Deklarisan profil slavine

XL

Količina tople vode 40 ° C (l)

240

User manual ( en ),
Energy Labels F1245-10 / F1245-10 PC
Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels