Geotermalne toplotne pumpe

NIBE F1145 PC

Geotermalne toplotne pumpe
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE F1145 PC je efikasna pumpa za grijanje sa integrisanim hlađenjem. Pumpa za grijanje lako se instalira, čak i na lokacijama sa niskim stropom, jer je spremnik za toplu vodu odvojen i bira se prema potrebama za toplom vodom. NIBE F1145 PC ima visok faktor sezonskih performansi i velik temperaturni raspon. Pumpa NIBE F1145 PC je dostupna sa sljedećim veličinama izlazne snage:: 5, 6, 8, 10 kW, i zato je pogodna za stanove i kuće. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam daje nadzor nad potrošnjom energije i biti će ključni dio uvezanog doma. Efikasni sistem kontrole automatski prilagođava unutrašnju klimu za maksimalan komfor, a u isto vrijeme činite uslugu prirodi.

Lako se instalira

Efikasna pumpa za grijanje i odvojeni bojler za optimalno prilagođavanje

Efikasna

Integrisano hlađenje i visok faktor sezonskih performansi

Prilagođeno korisniku

Štedljiva pametna tehnologija sa kontrolama prilagođenim korisniku

  • Tehnicki podaci
  • Dokumenti
NIBE F1145 PC-6
NIBE F1145 PC-8
NIBE F1145 PC-10

Visina (mm)

1500

Dubina (mm)

620

Neto težina (kg)

153

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C

A+++

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C

A++

Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C

A+++

Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C

A++

Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu

A

Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)

2,66

Količina freona, R407C (kg)

1,5

Deklarisan profil slavine

XXL

Energy Labels F1145-10
Energy Labels F1145-6
Energy Labels F1145-8