NIBE Proizvodi za veće objekte

NIBE F1345

Proizvodi za veće objekte
  • Informacije o proizvodu
  • Prednosti

NIBE F1345 je jaka, fleksibilna, geotermalna pumpa za grijanje koja je dostupna sa izlaznom snagom od 24, 30, 40 i 60 kW. Do devet NIBE F1345 se može kombinovati u jedan sistem da bi se pokrile potrebe izlazne snage do 540 kW. NIBE F1345 ima jaki sezonski faktor performansi i sa manje od 5 tona CO2 ekvivalentnim volumenom hlađenja po kompresorskom modulu, NIBE F1345 ne zahtijeva godišnju kontrolu. Dva velika kompresora čine NIBE F1345 savršenim za rad uz veće potrebe grijanja. Kompresori se automatski uključuju i isključuju radi bolje regulacije izlaza, većeg raspona djelovanja, manjeg trošenja i poboljšane pouzdanosti. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam daje nadzor nad potrošnjom energije i biti će ključni dio vašeg uvezanog stila života. Efikasni sistem kontrole automatski prilagođava unutrašnju klimu za maksimalan komfor, a u isto vrijeme činite uslugu prirodi.

Fleksibilne i moćne

Snažan, fleksibilan sistem koji pokriva izlazne potrebe do 540 kW.

Pouzdana

Pouzdani sistem sa efikasnom regulacijom izlazne snage koji ne zahtjeva godišnju kontrolu.

Daljinsko upravljanje

Pametna tehnologija sa kontrolama prilagođenim korisniku za optimalno daljinsko upravljanje.

  • Tehnicki podaci
  • Dokumenti
NIBE F1345-24
NIBE F1345-30
NIBE F1345-40
NIBE F1345-60

Visina (mm)

1800

Dubina (mm)

620

Neto težina (kg)

320

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C

A+++

Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C

A++

Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C

A+++

Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C

A++

Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)

2x3,55

Količina freona, R407C (kg)

2x2

Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels