Söne El AB
Adress Karlstorpsvägen 5
531 57
Lidköping
Hemsidan https://www.soneel.se
Telefon 0510 - 425 502
Email info-order@soneel.se
Ort Lidköping

Företaget startades av Anders & Carina Larsson som hade företaget stationerat i Söne utanför Lidköping. Sedan 1999 har en målmedveten expansion skett, samt att kontor och lager har flyttats in till Lidköping. Numera finns vi på Karlstorpsvägen i Råda. Vi är nu i dagsläget 12 st medarbetare i en liten homogen grupp med bred kompetens. Vår styrka skall vara vår tillgänglighet och personliga service åt våra kunder med täta kontakter och dialoger som följd.

Vi installerar

Bergvärme
Produkter för större fastigheter
Frånluft
Luft/vatten
Sol
Pannor