Intemp AB
Adress Stureparksvägen 7
451 55
Uddevalla
Hemsidan https://www.intemp.se
Telefon 0522 - 65 33 55
Email info@intemp.se
Ort Uddevalla

Vi skapar bra klimat Intemp erbjuder service och installation av värmepumpar och kylanläggningar i Västsverige. Och det har vi gjort i över 20 år. Vi vet att temperaturen är en av de största bidragande faktorerna till komfort i hemmet eller på kontoret. Därför tar vi alla våra kunders behov, varma som kalla, på största allvar. Alla tekniker på Intemp är utbildade och certifierade kyltekniker med kunskap och vana att säkerställa optimal temperatur i alla från en dragig sommarstuga, kylrummet på ett sjukhus eller ett varmt kontor i söderläge. Vi tror att mänsklig värme är lösningen på dina klimatbehov. Läs mer på www.intemp.se Kontaktuppgifter Försäljning värmepumpar: 0522 - 65 33 58 Service värmepumpar: 0522 - 65 33 53 Hemsida: www.intemp.se

Vi installerar

Bergvärme
Produkter för större fastigheter
Frånluft
Luft/vatten
Sol
Pannor