Start Support Vanliga solfrågor
Hitta serviceombud
  • Hitta serviceombud
  • Larmkoder
  • Manualer och dokument
  • Vanliga frågor
  • Vanliga solfrågor
  • Skötsel av din produkt
  • Garanti och försäkring
  • Uppdatera mjukvara
  • Köp filter
  • Ring NIBE support

Vanliga solfrågor


Varför ska man installera solceller?

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. (När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris).

Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning.

Solpaneler är en hållbar investering. Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på mindre än tio år.

När ska man skaffa solceller?

Oavsett om du står inför en renovering av ditt befintliga värmesystem eller bygger nytt är det en smart idé att tänka en systemlösning för en hållbar framtid. Vid nybyggnation är det smart att installera solpaneler i samma veva som taket läggs. Och mer lönsamt än vad det är just nu kommer det troligen inte att bli.

Kan solpanelen kommunicera med värmpumpen?

NIBEs solcellspaket kan kommunicera med de NIBE-produkter som har färgdisplay. Köper man en NIBE värmepump får man en framtidssäkrad systemlösning där värmepumpen kan ändra sitt sätt att jobba beroende på hur och när solelen produceras.

Producerar solcellspanelerna el även när det är molnigt?

Ja, anläggningen producerar el även när det är molnigt. Det är inte direkt solljus som krävs för att panelerna ska samla solel, utan vanligt dagsljus. Ungefär hälften av beräknad årsproduktionen produceras vid molnig väderlek.

Hur sköter jag om mina solcellspaneler?

Du ska inte rengöra dina solpaneler, eftersom det finns risk för att du repar glaset. Låt regn och vind gör jobbet istället. Låt snön ligga kvar om inte taket kräver snöskottning.

Vad händer med solcellspanelerna vid strömavbrott?

Det finns en inbyggd säkerhetsfunktion i växelriktaren som gör att produktionen av el omedelbart stoppas vid strömavbrott.

Vilka garantier gäller på solcellspaneler?

Vid samtida köp av solcellspaneler tillsammans med en värmepump från NIBE gäller vår sexåriga NIBE Trygghetsförsäkring. Om du enbart köper solcellspaketet lämnar NIBE 3 års garanti på hela solcellspaketet. Därutöver erbjuder vi ytterligare 2 års materialgaranti på växelriktaren. På själva solpanelerna ger vi totalt 10 års garanti, enligt vår NIBE 3 år standardgaranti + 7 år materialgaranti.

Varför är växelriktaren avstängd?

På kvällen när det är mörkt är växelriktaren avstängd, vilket förlänger livslängden. Den kan även vara avstängd under dagtid beroende på ljusförhållanden, om spänningsnivån från panelerna är för låg kan det medföra att växelriktaren inte tänds trots att det är spänning från taket. Kontrollera istället växelriktaren när det är ljusare ute.

Finns det några nackdelar?

Nej, egentligen inte men alla hus har inte takyta i lämpliga väderstreck, eller så finns det kraftig skuggning och då sjunker elproduktio- nen kraftigt, vilket urholkar lönsamheten.

Sen förstår jag de som inte tycker att sol- panelerna är så snygga, men utvecklingen har gått från blåskimrande paneler med aluminium- färgad ram, till svarta celler, bakgrund och ram, vilket kraftigt förbättrat utseendet och hur de smälter in på taket.

_

Hitta rätt

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss!

Hur går ett värmepumpsköp till?

Tips inför köpet

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden