Soliga frågor

Varför ska man installera solceller?

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. (När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris).

Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning.

Solpaneler är en hållbar investering. Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på mindre än tio år.

Producerar solcellspanelerna el även när det är molnigt?

Ja, anläggningen producerar el även när det är molnigt. Det är inte direkt solljus som krävs för att panelerna ska samla solel, utan vanligt dagsljus. Ungefär hälften av beräknad årsproduktionen produceras vid molnig väderlek.

Hur sköter jag om mina solcellspaneler?

Du ska inte rengöra dina solpaneler, eftersom det finns risk för att du repar glaset. Låt regn och vind gör jobbet istället. Låt snön ligga kvar om inte taket kräver snöskottning.

Vad händer med solcellspanelerna vid strömavbrott?

Det finns en inbyggd säkerhetsfunktion i växelriktaren som gör att produktionen av el omedelbart stoppas vid strömavbrott.

Vilka garantier gäller på solcellspaneler?

Vid samtida köp av solcellspaneler tillsammans med en värmepump från NIBE gäller vår sexåriga NIBE Trygghetsförsäkring. Om du enbart köper solcellspaketet får du 3 års garanti. Därutöver har du ytterligare 7 års materialgaranti på växelriktaren och 7 år på solpaneler.

Varför är växelriktaren avstängd?

På kvällen när det är mörkt är växelriktaren avstängd, vilket förlänger livslängden. Den kan även vara avstängd under dagtid beroende på ljusförhållanden, om spänningsnivån från panelerna är för låg kan det medföra att växelriktaren inte tänds trots att det är spänning från taket. Kontrollera istället växelriktaren när det är ljusare ute.

_