Start Support Vanliga frågor Jag har ett HP-larm på min värmepump, vad ska jag göra?
Hitta serviceombud

Jag har ett HP-larm på min värmepump, vad ska jag göra?

Ett HP-Larm uppstår när kompressorn inte blir av med värmen den producerar, oftast på grund av dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump, eller dåligt/inget laddflöde hos en luft/vattenvärmepump.

  1. Kontrollera att termostaterradiatorer/golvslingor är öppna
  2. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
  3. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
  4. Kontrollera att cirkulationspumpen (och laddpumpen för en luft/vattenvärmepump) går
  5. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
  6. Igensatt smutsfilter på värmesystemet (och/eller laddkretsen för en luft/vattenvärmepump) är en möjlig felorsak och bör kontrolleras av behörig VVS-installatör
  7. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.