Start Produkter Värmepumpar Bergvärmepumpar Att tänka på vid installation av bergvärmepump?

Vad ska man tänka på vid installation av en bergvärmepump?

Vid installationen av en bergvärmepump är det viktigt att dimensioneringen blir rätt och till det behöver du ta hjälp av en erfaren installatör. Det lönar sig att vara noggrann och välja den bergvärmepump som passar bäst för dina behov och ditt hus. 

Installatören hjälper dig att hitta den bästa möjliga placeringen för enheten. Oavsett vilken typ av värmepump det gäller är enheten ungefär lika stor. Sedan behöver du ytterligare lite plats för installation av rör, kanaler, el och eventuella tillbehör. Kom också ihåg att lämna ett fritt utrymme framför värmepumpen och lite extra utrymme mellan vägg eller andra maskiner och inredningsdetaljer.

Har du inte haft bergvärme i huset tidigare behöver du borra eller gräva och kostnaderna för det styrs av tomtens beskaffenhet. Du behöver också ha ett vattenburet värmesystem och el för att driva bergvärmepumpen.

När det gäller borrningen är det viktigt att den utförs av en professionell borrentreprenör. Borrhålets djup avgörs av berggrundens nivå och vilka effektbehov hålet ska klara och får därför inte underdimensioneras. Borrningen brukar ta någon dag och i de allra flesta fall blir det ingen påverkan på trädgården.

Att tänka på vid installation av en bergvärmepump:

  • Dina behov av värme och kyla
  • Husets förutsättningar
  • Befintligt värmesystem
  • Tomtens beskaffenhet
  • Rätt dimensionering
  • Erfaren installatör
  • Placering för enheten och installation
  • Berggrundens nivå
  • Professionell borrentreprenör

Vi på NIBE Experthjälp svarar på dina frågor och funderingar och hjälper dig att hitta en bra lösning för ditt hus.

Dags att byta värmepump?

NIBEs experter hjälper dig och svarar på dina frågor för ett tryggt och smidigt utbyte.

Ta hjälp av vår produktguide

Använd vår produktguide för att hitta rätt värmepump utifrån dina behov. Det tar bara en minut!