Alla produkter

NIBE EXP 12 KORT

  • Kort om produkten

Expansionskort som möjliggör ett antal funktioner. Genom montering av expansionskort 12 i NIBE FIGHTER 1330 möjliggörs bl a följande funktioner; passiv kylfunktion med reglering, kombinerad kyl/värmedrift med ackumulatorer och grundvattenpump.

NIBE EXP 12 KORT
  • Dokument
  • NIBE EXP 12 KORT
  • NIBE EXP 12 KORT
  • NIBE EXP 12 KORT
  • NIBE EXP 12 KORT
  • NIBE EXP 12 KORT