Alla produkter

NIBE EXP 11 KORT

  • Kort om produkten

Expansionskort som möjliggör ett antal funktioner. Genom montering av expansionskort 11 i NIBE FIGHTER 1330 möjliggörs bl a följande funktioner; VVC-pump, pool, undershunt och varmvattenackumulator.

NIBE EXP 11 KORT
  • Dokument
  • NIBE EXP 11 KORT
  • NIBE EXP 11 KORT
  • NIBE EXP 11 KORT
  • NIBE EXP 11 KORT
  • NIBE EXP 11 KORT