Zero värme och energi AB
Hemsidan https://zeroenergi.se
Telefon 0723 - 92 92 00
Email nibeservice@zeroenergi.se
Felanmälan https://zeroenergi.se/felanmalanweb/

NIBE Serviceombud

Våra auktoriserade serviceombud har specialkompetens inom hela NIBEs breda produktsortiment. Till ett serviceombud kan även installatörer vända sig direkt till för att göra en felanmälan inom NIBEs fabriksgaranti. NIBE har ett starkt band till sina serviceombud som är utbildade inom den senaste NIBE-tekniken.