Rörmontage i Katrineholm AB
Adress Uppsalavägen 14
641 49
KATRINEHOLM
Webb www.rormontage.eu
Telefon 070-543 91 17
Emailadress johan@rormontage.eu

Vi är ett kvalitetsinriktat företag för installation och service av VVS-anläggningar.

Vi ser till att våra kunder får ett rätt inomhusklimat och ett optimerat energisystem efter varje enskild kunds specifika behov. För att garantera bibehållen funktion åtar vi oss också att sköta, underhålla och serva installerade VVS-anläggningar.

Vi har lång erfarenhet inom rörbranschen och utför alla slags VVS-arbeten såsom installation, reparation, rådgivning och underhåll.

Kontaktformulär