Nibo RÖR HB
Adress Kvarnabergsvägen 29
711 95
GUSSELBY
Telefon 0581 - 500 41