Cimbrishamns Rör & Fastighetsservice AB
Adress Box 56
272 22
SIMRISHAMN
Telefon 070-221 26 63
Emailadress cror@telia.com

Cimbrishamns Rör & Fastighetservice AB har för tillfället 2 anställda. Vi använder i huvudsak NIBEs kvalitetsprodukter vid våra installationer.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Kontaktformulär